MENU
Levend

Levend

26 jun

Daar stond hij dan, in de ochtendzon, zichzelf te verzorgen en zich nauwelijks door mij te laten storen, ook al naderde ik langzaam met mijn auto en nam telkens weer foto's van hem. Het leek erop dat hij net zoveel van de ochtendzon genoot als ik.

Wij Duitsers noemen deze vogel "Uferschnepfe" en de Nederlanders noemen hem "Grutto". De Nederlandse naam is afgeleid van een van zijn roepnamen, omdat zijn roep klinkt als "wed", "geg" of gewoon "grutto".

Een vlucht van 72 uur
De "gruttos", die 's zomers in Duitsland of de Benelux leven en broeden, overwinteren in de kustgebieden van Senegal, Guinee-Bissau en Guinee. Wanneer ze in de nazomer terugvliegen, kunnen ze hun oude rustplaatsen in Spanje en Marokko niet meer gebruiken, omdat die door de invloed van de mens zijn drooggelegd en dus geen voedsel meer bieden. Daarom vliegen ze de route van 4.500 km non-stop, wat neerkomt op een vlucht van 72 uur zonder tussenlanding!

Levend!
Eén ding was speciaal aan deze "Grutto": hij is geringd. Dus meldde een collega van mij deze vogel via een kennis bij het "verantwoordelijke" ornithologisch station en na korte tijd kwam de terugkoppeling: "Een zeer oude kennis, wij noemen hem "Knickschnabel", hij is 11 jaar oud". En een lange lijst van waarnemingen van de afgelopen 11 jaar volgde. Maar voor mij was het meest opmerkelijke aan deze lijst van waarnemingen dat het laatste woord in elke regel was: "Levend"!

Bijbelverzen in deze context
En ik moet denken aan twee bijbelverzen in deze context: Openbaring 20:15 zegt: "En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen." En in de brief aan de Efeziërs zegt Paulus in hoofdstuk 2, 4: "Maar God heeft ons ... toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden"

De waarnemingslijst zal eindigen
De waarnemingslijst van de "Grutto" zal op een dag eindigen - dan staat er aan het eind van de laatste regel "dood" - bij ons christenen is het eigenlijk andersom! Afhankelijk van hoe oud wij waren bij onze bekering, stond tot dat moment in Gods boek onze regel: "Dood in overtredingen en zonden", maar onmiddellijk na onze bekering zegt de regel in het boek des levens dan voor ons: "Levend gemaakt met Christus!" dat wil zeggen: Levend voor alle eeuwigheid!

Bekering
Voorwaarde daarvoor is wat wij christenen "bekering" noemen, namelijk te erkennen dat wij zonder het kruis van Golgotha en de dood van Jezus Christus eeuwig verloren zijn. Hij stierf om verzoening te doen voor onze schuld als onze plaatsvervanger en alleen Hij die voor ons aan het kruis stierf, kan ons redden. Alleen door HEM krijgen wij onze plaats in het boek des levens, want alleen Hijzelf kan ons inschrijven - met Zijn bloed! Wij kunnen dit niet veranderen, want God zelf heeft het zo bepaald! En God heeft ook dit besloten: ieder mens moet een beslissing nemen: voor Jezus of tegen HEM!

Beslissing
Als je nog niet voor Jezus hebt gekozen, wat weerhoudt je er dan van om deze beslissing te nemen? God zal je niet dwingen om het te doen, maar HIJ heeft lang op je gewacht en zal je zeker niet wegsturen als je vrede met HEM wilt sluiten - ongeacht hoe je levensverhaal eruit mag zien!
Dus daarom nogmaals de vraag, een beetje anders geformuleerd: Ben je nog dood of leef je al? Heb moed en ga naar Jezus aan het kruis, het leven wacht daar op je!

Lars Kruger
Lars Krüger
Lars woont samen met zijn vrouw in Duitsland en is een groot liefhebber van de natuur. Hij is actief in de plaatselijke evangelische gemeente. Regelmatig is Lars met zijn fotocamera te vinden in de natuurgebieden rond zijn woonplaats. Voor christelijknieuws.nl schrijft hij over zijn belevenissen en ervaringen en trekt hij mooie parallellen met gedachten uit de Bijbel. Vertaling artikel: redactie christelijknieuws.nl

Datum: 26 juni 2022
Auteur: Lars Kruger
Foto: © Lars Kruger
Website: http://www.christelijknieuws.nl/larskruger

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

14 augustus 2022 Wie kan troosten zoals God
14 augustus 2022 En het geschiedde in die dagen
7 augustus 2022 God werd arm voor ons
7 augustus 2022 Niet los verkrijgbaar
31 juli 2022 Dan zullen ze weten

Meer nieuws:

Mijn God
10 jul

Mijn God meer