MENU
ND geeft onjuiste en eenzijdige weergave van geschiedenis Israel

ND geeft onjuiste en eenzijdige weergave van geschiedenis Israel

30 jul

In het Nederlands Dagblad van 25 juli verscheen een opinieartikel van oud-diplomaat Erik Ader, met als titel ĎIsraŽl hoofdschuldige in conflict door compromisloze houding van zionistení. Naar aanleiding van dit artikel ontving de organisatie Christenen voor IsraŽl veel verontruste reacties van ND-lezers. Dat deed Sara van Oordt besluiten om een reactie te sturen naar het Nederlands Dagblad, die echter niet geplaatst wordt in het dagblad. Daarom publiceerde de organisatie op 27 juli het artikel (inclusief bronvermeldingen) op haar eigen website. We citeren een paar alinea's uit het artikel.

Het opinieartikel van Erik Ader (Nederlands Dagblad, 25 juli) bevat een onjuiste en eenzijdige weergave van de bijzonder complexe geschiedenis. Beginnend met de titel: ĎIsraŽl hoofdschuldige in conflict door compromisloze houding van zionistení. De leugens en onwaarheden in het artikel van Ader zijn naar mijn mening een venijnig vergif, ze maken elk opbouwend gesprek over IsraŽl onmogelijk, aldus Sara van Oordt van de organisatie Christenen voor IsraŽl.

In werkelijkheid heeft het Joodse en vanaf 1948 IsraŽlische leiderschap steeds (territoriale) compromissen voorgestaan. Na de anti-Joodse agressieoorlog van 1947/49 beheerden de Joden maar een klein deel van het hun aanvankelijk door de internationale gemeenschap toegezegde vestigingsgebied. Dat omvatte eerst ook de landstreken Judea en Samaria en het huidige JordaniŽ. Het waren ook na 1949 echter de Palestijnse Arabieren en de Arabische staten die stelselmatig een vreedzame oplossing afwezen en geweld gebruikten om de Joden te verdrijven. Dat is zonder moeite te verifiŽren, maar Ader krijgt het omgekeerde afgedrukt.

Apartheidsstaat
Net als Van Agt typeert Ader Hamas als willige vredespartner en IsraŽl als het tegenovergestelde. Net als Amnesty International noemt Ader IsraŽl een Ďapartheidsstaatí, en hij beweert dat de IsraŽlische zionisten ďmisdaden tegen de menselijkheid bedrijvenĒ, dat zij gewetenloze misdadigers zijn die hun tegenstanders systematisch uit de weg ruimen; en zelfs dat de zionisten verantwoordelijk zouden zijn voor de massale gedwongen uittocht na 1948 van Joden uit de Arabische wereld. Deze en andere geschiedvervalsingen en demoniseringen van Ader dienen om het bestaansrecht van de Joodse staat te ondermijnen.

Daarom deze tegenstem van de Palestijns-Arabische politicoloog Bassem Eid: ďTerwijl landen in het Midden-Oosten vrede met IsraŽl verwelkomen, grijpen sommige groeperingen een laatste kans om IsraŽl af te schilderen als een apartheidsstaat. Deze bewering is ontkracht en de wereld kan de leugens van Amnesty International doorzienĒ.

Palestijns-Arabische politicoloog Bassem Eid:
ďDeze bewering is ontkracht en de wereld kan
de leugens van Amnesty International doorzien."


En deze van Dr. Martin Luther King: ďAls mensen zionisten bekritiseren bedoelen ze Joden. Dan heb je het over antisemitismeĒ.

Vrede
Mijn hoop is dat er binnenkort vrede komt in IsraŽl. Ik ben ervan overtuigd dat die vrede er alleen kan komen als de leugens ontmaskerd worden en als we als gelovigen onze opdracht serieus gaan nemen: om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dan zal de Hemelse Vader echte shalom brengen.

Het volledige artikel van Sara van Oordt is na te lezen op de website van christenenvoorisrael en daar zijn ook alle geciteerde bronnen na te lezen.

Datum: 30 juli 2022
Auteur: Christenen voor Israel - Sara van Oordt
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christenenvoorisrael.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: