MENU
Zegenwoorden

Zegenwoorden

15 okt

Column - De laatste tonen van het lied klinken nog na. Nu is er nog de zegen voor alle stammen van Israël. Daarna vertrekt hij, Mozes. Hij zal nog één keer een berg bestijgen. En het beloofde land zien. Vanuit de verte. (Deuteronomium 34:1-4)

De zegen die Mozes over de twaalf stammen uitspreekt is ingekapseld in een indrukwekkend psalmgedicht. God verschijnt zoals de zon opgaat. Vanuit het Oosten komt Hij het land in en verdrijft alle vijanden. Hij is Koning in Israël. Iedere stam krijgt een eigen zegen. ‘De eeuwige God is voor jullie als een woning en onder jullie zijn eeuwige armen’. ‘Er is niemand als de God van Jesjoeroen.’ ‘En welk volk is zoals Israël?’ De zegenwoorden hangen nog in de lucht als Mozes het volk verlaat en de berg op gaat.

Zondagavond 9 oktober begon voor Israël het Loofhuttenfeest (Soekot). Hét feest om terug te kijken naar Gods voorziening, toen ze in schamele hutjes door de wildernis trokken. Het ziet ook uit naar de tijd dat de Messias van Israël Koning zal zijn over de hele aarde. Je bouwt je eigen soeka (loofhut) en ontvangt er als het even kan ook gasten.

Afgelopen woensdag werd de traditionele priesterzegen gezongen bij de Westelijke muur in Jeruzalem. Op het plein ervoor gonst het dan van de mensen. Daarnaast waren er actievoerders (voor het recht van Joden om te mogen bidden op de Tempelberg). Ze bliezen de sjofar bij de Oostelijke muur aan de kant van de Gouden Poort.

Maar vanuit Oost-Jeruzalem werd afgelopen woensdagavond door Palestijnse relschoppers ook met vuurwerk gegooid. Politieagenten, voetgangers en Joodse huizen waren het doelwit. De auto van de burgemeester werd met stenen bekogeld. Bezalel Smotrich van de Religieus Zionistische Partij noemde de straten van Jeruzalem ‘een slagveld’.

Tegelijkertijd werd er deze week een ‘historische’ overeenkomst tussen Israël en Libanon gesloten. Daarin wordt de zeegrens tussen beide landen vastgesteld. Dat is nu een hot item vanwege de beoogde gasexploitatie door zowel Israël als Libanon. Bemiddelaar Amos Hochstein (VS) verklaarde: ‘een welvarend Libanon is goed voor Libanon én goed voor zijn buren’. Maar de Libanese president Michel Aoun haastte zich om te zeggen dat dit niet betekent dat de verhouding met Israël wordt genormaliseerd. En de oppositie had er in de Knesset zoals verwacht geen goed woord voor over. Je gaat toch de vijand niet in de kaart spelen. Bovendien is het akkoord nog verre van definitief.

Tijdens Soekot wordt onder meer Exodus 33 en 34 gelezen, wat gaat over Mozes die God ‘face to face’ kende en met Hem sprak. Hij stond voor zijn volk op de bres. De laatste woorden van Deuteronomium stellen dat er geen profeet meer is opgestaan van het kaliber van Mozes. Hij wordt dan ook eervol ‘Mozes onze grote leraar’ genoemd. Toch zou er nóg een Profeet komen die in zijn voetsporen zou wandelen. En zelfs meer dan dat…

…de volgelingen van Jezus krijgen een glimp van zijn heerlijkheid te zien als ze samen met Hem een berg opgaan. Daar verschijnen bij Hem twee anderen: Mozes en Elia. Petrus krijgt het idee om voor ieder van hen een soort loofhut te bouwen…
Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’ (Matteüs 17:5)

Sybe de Vos

Het gedeelte dat deze week in de synagoge wordt gelezen is ‘Wezot Habracha’ (en dit is de zegen) en beslaat Deuteronomium 33:1-34:12 . Tekst & illustratie © Sybe de Vos | 15 oktober 2022.

Datum: 15 oktober 2022
Auteur: Sybe de Vos
Foto: © Sybe de Vos
Website: http://www.sjoeal.nl

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

26 november 2022 Levend water uit de Bron
19 november 2022 Bron van licht en leven
12 november 2022 Beproefd vriend van God
5 november 2022 Vastberaden op weg
29 oktober 2022 Boog van genade