MENU
Christenen bekennen kleur op het werk

Christenen bekennen kleur op het werk

08 jan

Maarten Pijnacker Hordijk zegt dat steeds meer christenen er openlijk voor uit komen dat ze geloven, ook in hun werksituatie. In hun daden, en soms met woorden. Ze laten zien dat hun waarden en normen daar vaker dan je zou denken prima toepasbaar zijn, en nog relevant ook.

In de maatschappij is er immers een toenemende aversie tegen graaierij en list en bedrog, en tegelijkertijd openheid voor vragen over zingeving. Geen enkel probleem dus om voor je geloof uit te komen als je woorden en daden met elkaar in overeenstemming zijn.

Christenen vermelden ook steeds vaker op het professionele netwerk LinkedIn dat ze geloven en nemen in toenemende mate deel aan een christennetwerk of gebedsgroepje. Het aantal geregistreerde speciale netwerkgroepen voor christenprofessionals is in 2010 opnieuw gestegen met 9 stuks naar ruim 100, het aantal bedrijfsbidstonden steeg met 10 stuks naar ruim 180. Ook 'Alpha op de werkplek' en 'Business Alpha' verheugen zich in een stijgende belangstelling.

Ook in kerken komt er langzaamaan aandacht voor haar leden die in de maatschappij functioneren. Op 7 november ’10 was er voor het eerst een speciale Themazondag ‘christen-zijn op je werk’. In veel kerken werd er voor de allereerste keer over dit thema gepreekt, en veel kerkgangers reageerden enthousiast. Want dit is in de kerk een braakliggend terrein, en 60 tot 80% van de kerkgangers hebben dagelijks met dit thema te maken.

Het is een succesvol gezamenlijk initiatief van een groeiend aantal samenwerkende organisaties: momenteel Alpha op de werkplek, Bedrijfsgebed, CBMC, christennetwerk|gmv, Geloof in je werk, Geloven op Maandag en IMPACT Netwerk. Zij lanceerden tevens een nieuwe website www.christenzijnopjewerk.nl en organiseerden 4 ontmoetingsavonden in het land om over deze thematiek te praten.
In meer dan 700 kerken in Nederland hangen inmiddels ook posters die christenen aanmoedigen om samen met een christencollega te gaan bidden.

Tekst: Drs. ir. M.H. Pijnacker Hordijk, tel. 030-6371380 (na 18.00 uur).
De auteur is sinds 1986 betrokken bij pauzebidstonden bij NS in Utrecht, en coördinator bedrijfsbidstonden in Nederland. Hij werkt bij ProRail in Utrecht.

Datum: 8 januari 2011
Website: http://www.bedrijfsgebed.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: