MENU
Groei van christelijke netwerkgroepen in bedrijfsleven

Groei van christelijke netwerkgroepen in bedrijfsleven

06 jan

Christenen worden door Jezus 'het zout van de aarde' en 'het licht van de wereld' genoemd. Als het goed is gaan zij dus het bederf tegen, helpen ze uitglijders voorkómen, zijn ze smaakmaker en verspreiden ze Gods licht en warmte. Oók op het werk, want christen ben je 24/7.

Steeds meer christenen komen er ook in hun werksituatie openlijk voor uit dat ze geloven. In hun daden, en soms met woorden. Ze laten zien dat hun waarden en normen daar vaker dan je zou denken prima toepasbaar zijn, en nog relevant ook. Onze samenleving staat in toenemende mate open voor authentieke en integere mensen, heeft behoefte aan goede en aanstekelijke voorbeelden. Geen enkel probleem dus om voor je geloof uit te komen als je woorden en daden met elkaar in overeenstemming zijn.

Christenen vermelden ook steeds vaker op het professionele netwerk LinkedIn dat ze geloven en nemen in toenemende mate deel aan een christennetwerk of gebedsgroepje. Het aantal geregistreerde speciale netwerkgroepen voor christenprofessionals is in 2011 opnieuw gestegen met 5 stuks tot ruim 100 in bijna 50 verschillende beroepsgroepen. Het aantal geregistreerde bedrijven en organisaties met een of meer bedrijfsbidstonden steeg per saldo met 4 stuks naar 188 op bijna 300 verschillende locaties. Ook 'Alpha op de werkplek' en 'Business Alpha' verheugen zich in een stijgende belangstelling.

Ook in kerken komt er langzaamaan aandacht voor haar leden die in de maatschappij functioneren. Op 11 november ’12 (11-11-‘12) is er voor de derde keer een speciale Themazondag ‘christen-zijn op je werk’. In een steeds groter aantal kerken wordt er dan opnieuw of voor de allereerste keer over dit thema gepreekt, en veel kerkgangers zullen opnieuw enthousiast reageren. Want dit is in de kerk een braakliggend terrein hoewel 60 tot 80% van de kerkgangers dagelijks met dit thema te maken hebben. Op de websitewww.christenzijnopjewerk.nl staat veel info om dit te vergemakkelijken. Het is een succesvol gezamenlijk initiatief van een groeiend aantal samenwerkende organisaties

Daarnaast willen we maatwerk aanbieden. Met de ervaring van de afgelopen jaren zijn we in staat om op bijvoorbeeld kerkelijke avonden of ontmoetingsdagen van christennetwerkgroepen specifieke workshops te geven, of de inhoud van een themadag 'Christen-zijn op je werk' te verzorgen. We zijn inmiddels ingewerkt in 4 verschillende workshops:

Christen-zijn op je werk - langs welke meetlat leg ik mijzelf? – over wie wij zijn in Gods licht.
Druk, druk, druk - wat zegt de Bijbel eigenlijk over onze stressige levenswijze?
Vredestichter op het werk - hoe kun je in conflictueuze situaties leven vanuit de vrede van God?
Christen-zijn op je werk - hoe dan? vooral praktische handreikingen, uitgaande van ieders persoonlijke omstandigheden

Datum: 6 januari 2012
Auteur: Maarten Pijnacker Hordijk
Foto: Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.bedrijfsgebed.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: