MENU
Piet Hein Donner benoemd tot voorzitter raad van toezicht PThU

Piet Hein Donner benoemd tot voorzitter raad van toezicht PThU

19 apr

Amsterdam 19 april 2018 – mr. Piet Hein Donner is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft dat vandaag besloten. Hij volgt daarmee per 1 mei de ad interim voorzitter drs. J.W. Meinsma op.

Raad van Toezicht en College van Bestuur zijn zeer ingenomen met dit besluit. Met zijn ruime bestuurlijke ervaring is mr. Piet Hein Donner (1948) uitermate geschikt voor de functie van het voorzitterschap van de Raad van Toezicht. Zo was hij voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en driemaal minister: van Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Binnenkort neemt hij afscheid als vicepresident van de Raad van State, een ambt dat hij sinds 2012 vervulde. Gedurende zijn bestuurlijke carrière heeft hij enkele functies bekleed binnen het hoger onderwijs, waaronder in 2015 en 2016 de Cleveringa leerstoel aan de Universiteit van Leiden. De stand van zaken betreffende wetenschap en hoger onderwijs is hem daarom zeer bekend. Als belijdend en betrokken lid van de Protestantse Kerk in Nederland kent hij de kerk van binnenuit.

De PThU verheugt zich op de komst van Piet Hein Donner. Gezien zijn engagement op de snijvlakken van academie, kerk en samenleving zal hij uitstekend in staat zijn leiding te geven aan het toezichthoudende orgaan.

Over de PThU
De PThU is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie, met vestigingen in Amsterdam en Groningen. De PThU staat voor gedegen en relevant theologisch onderwijs en onderzoek naar ontwikkelingen in geloof, kerk en wereldchristendom.

Datum: 19 april 2018
Auteur: Carina van Roekel
Foto: PThU
Website: http://www.pthu.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: