Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Persoonlijke gegevens
Christelijknieuws.nl maakt geen gebruik van e-mailbestanden voor nieuwsbrieven of nieuws-updates. Ook worden er geen persoonsgegevens opgeslagen of bewaard.

Uw naam in een artikel?
We proberen in de artikelen zorgvuldig om te gaan met naamgegevens en informatie over personen. Als uw naam genoemd wordt in een artikel, en u stelt dit niet op prijs of heeft andere bezwaren, dan kunnen we de naamsvermelding op uw verzoek verwijderen. Stuur ons daarvoor een mail. 

Uw portret op een foto?
Ook proberen we heel zorgvuldig om te gaan met fotografie. Bijna alle foto’s op onze site zijn door ons zelf gemaakt of zijn ons toegezonden bijvoorbeeld samen met een persbericht. Mocht uw portret op een van onze foto’s voorkomen, en u hebt er bezwaar tegen dat deze foto op onze site is gepubliceerd, laat het ons dan weten, dan verwijderen we op uw verzoek de foto. Stuur ons daarvoor een mail met een verwijzing naar het betreffende artikel. Dat kan via welkom@christelijknieuws.nl