Jongeren in VS verlaten massaal de kerk

NEW YORK – De evangelische beweging in de Verenigde Staten raakt uitgebloeid. Ondanks talrijke mega-kerken maken theologische leiders van conservatieve protestanten zich zorgen over de toekomst, nu grote groepen jongeren zich van het christelijk geloof afkeren.

Volgens onderzoek zal slechts 4 procent van de huidige tieners opgroeien tot belijdende volwassenen. Dat schrijft het Friesch Dagblad op grond van een artikel in de Amerikaanse krant New York Times.

Van de generatie van hun ouders was 35 procent nog actief christelijk, bij hun grootouders 65 procent. Hoewel het onderzoek niet geheel onomstreden is, brengen de uitkomsten de Nationale Evangelische Alliantie (NEA) van Amerika in rep en roer. In een reactie spreekt de NEA haar zorgen uit over de kerkverlating onder jongeren, die ‘epidemische vormen’ zou aannemen. Als een van de oorzaken wordt de moderne popcultuuraangevoerd, die de bijbelse moraal ondergraaft. Daartoe behoort het propageren van ongebonden seks, net als de ongebreidelde consumptie van alcohol, drugs en internetpornografie. Ook het snel toenemende aantal gebroken gezinnen zou ertoe bijdragen dat tieners de kerk de rug toekeren.

21-12-2006
Buitenland
https://www.FrieschDagblad.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies