Kerk in Actie brengt meer balans tussen rijk en arm

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Hoewel de oorzaken van deze kloof vaak complex zijn, kan iedereen de wereld een beetje meer in balans brengen. Dat kan zelfs heel eenvoudig. Kerk in Actie wil hier iets aan doen.

Kerk in Actie werkt namens de Protestantse Kerk in Nederland, waar 2.500 plaatselijke kerken bij aangesloten zijn. Ook vertegenwoordigt Kerk in Actie nog tien andere kerkgenootschappen en werkt zij samen met ICCO, de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

Wereldwijd, inclusief Nederland, ondersteunt Kerk in Actie bijna duizend missionaire en ontwikkelingsprojecten met een geldbedrag. Lokale partnerorganisaties doen het werk. Zij rapporteren over hun resultaten aan Kerk in Actie. Kerk in Actie medewerkers bezoeken ook geregeld de projecten. Naast financiële steun werken ongeveer 35 uitgezonden medewerkers actief in verschillende delen van de wereld. Kerk in Actie maakt voorlichtingsmateriaal en doet aan beleidsbeïnvloeding van de politiek.

De projecten die centraal staan in de campagne Zoek de balans zijn een greep uit honderden projecten. Ze illustreren hoe Kerk in Actie met haar partners werkt aan een sociale, economische en milieubalans.

03-04-2007
Buitenland
https://www.zoekdebalans.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies