Veel openheid bij gelovigen, volgens EO-onderzoek

Els van Dijk is directeur van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort, ze schrijft in CV-Koers van mei 2007 een lezenswaardig artikel over dit EO-onderzoek: De verlegenheid voorbij.

Ze stelt: Orthodoxe christenen hebben hun schroom afgelegd en staan vrijmoedig in de wereld. Dat is de blijde boodschap die de EO ons door zijn jubileumonderzoek meegeeft. Een mooie uitkomst om je verjaardag mee te vieren. Maar zijn we werkelijk de doelbewuste christenen geworden die we tien jaar geleden niet waren? Een pleidooi voor iets meer verlegenheid.

Tien jaar geleden constateerde de Evangelische Omroep (EO) met het onderzoek De boodschap en de kloof dat er een kloof lag tussen de zondagse prediking en het doordeweekse leven van de kerkmensen. Er was duidelijk sprake van verlegenheid van gelovigen met hun geloof: de boodschap wist haar weg niet te vinden naar de praktijk van het dagelijks bestaan. Maar Anno Domini 2007 is de EO heel wat positiever gestemd. De titel van het onderzoek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de EO, De verlegenheid voorbij, klinkt bijna euforisch. De kloof gedicht, en dat in tien jaar tijd.

Christenen staan voor wat zij geloven en ze durven in het publieke domein open te zijn over dat geloof. Het onderzoek is er helder over. De respondenten hebben sterke overtuigingen. Hun geloof staat vaster dan tien jaar geleden en wankelt niet. Dit geloof is nadrukkelijk een beleefd geloof met een toegenomen aandacht voor het werk van de Heilige Geest. En, ook héél belangrijk, het geloof heeft invloed op het leven van alledag. Christenen zijn aanwezig, met hun boodschap. Er is sprake van doelbewuste en gedisciplineerde gelovigen, die veel waarde hechten aan gemeenschapszin.

Maar er zijn ook veel kanttekeningen te plaatsen bij de resultaten van het onderzoek. Els van Dijk werkt dit grondig uit en stelt veel zaken ter discussie.

Is hiermee de positieve lading van dit onderzoek weggeredeneerd? Nee, er zitten vele interessante elementen in De verlegenheid voorbij. Het is mooi dat zo veel mensen doelbewust met hun christen-zijn bezig zijn. Maar de eindconclusie van het rapport vind ik wat al te opgewekt. Er is nog heel wat om verlegen mee te zijn, en ik mag hopen dat christenen enige gezonde verlegenheid zullen behouden.

Waar we voor de toekomst van kerkelijk Nederland dringend behoefte aan hebben, is kennis, toewijding en volharding. Mensen uit één stuk. Laten we daarbij niet onderschatten dat hoe meer Christus in ons leeft, des te meer we ook vreemdelingen zullen zijn in de cultuur die ons omringt.

20-05-2007
Samenleving
https://www.cvkoers.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies