Goede voorbereiding voor jonge zendelingen noodzaak

Het is moeilijk jongeren met interesse voor of een roeping in de zending te overtuigen van een gedegen en goede voorbereiding. Het liefst vertrekken ze vandaag nog naar de derde wereld. Dat zegt Ab Goldberg, directeur van CAMA-Zending.

Hij ziet spanning tussen de lange-termijndoelen die zijn organisatie bijvoorbeeld uitdraagt en de behoefte van potentiële zendelingen om zo snel mogelijk te worden uitgezonden.

,,De vraag is niet wat de werker allemaal doet, maar wat zijn structurele bijdrage is”, zegt directeur Goldberg. ,,Structurele verandering vraagt in de westerse samenleving al veel tijd, laat staan in derdewereldculturen waar leerprocessen heel anders verlopen.”

Volgens hem is een gedegen voorbereiding vóór uitzending nodig. ,,Wanneer dat hen duidelijk wordt, kiezen sollicitanten bij nader inzien soms voor een organisatie die snellere uitzending mogelijk maakt.”

CAMA-Zending is een onafhankelijke Nederlandse organisatie met een evangelische achtergrond. De zendingsorganisatie zendt op dit moment 28 zendingswerkers naar Afrika, Azië en Europa en werkt met een jaarlijks budget van bijna 800.000 euro. Er solliciteerden vorig jaar tien zendingswerkers, van wie er zes om uiteenlopende redenen afhaakten.

De discussie over korte-termijnzending is niet nieuw. De Amerikaanse hoogleraar sociologie en ontwikkelingswerk Kurt Ver Beek stelde in 2005 dat zendingswerkers een korte tijd naar een derdewereldland sturen, beide partijen niets oplevert. Dat leidde toen tot discussie, omdat sommige zendingsorganisaties toch vinden dat een korte uitzending jongeren kan helpen definitief voor de zending te kiezen.

26-06-2007
Evangelisatie
https://www.nd.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies