Zorgen over echtscheidingen bij christenen

Algemeen secretaris Piet Vergunst van de Gereformeerde Bond is geschrokken van het jaarverslag van de christelijke stichting Schuilplaats, waaruit blijkt dat er – ook onder christenen – steeds vaker echtscheidingen plaatsvinden, ook als er geen sprake is van overspel van één van beide echtelieden. De stichting wijst erop dat kinderen na twintig jaar nog steeds de schadelijke effecten van zo’n scheiding kunnen ervaren.

Bijna net zo schokkend als dit bericht, vindt Vergunst de wijze waarop de kerk op deze signalen reageert. ,,Is de gemeente niet meer medeverantwoordelijk voor ontsporing in gezinnen, voor het leven van gedoopte jongeren of van oudere belijdende leden? Zijn we er – vergeef me de generaliserende opmerking – als eens in de paar jaar in de leerdienst het zevende gebod behandeld wordt?”, schrijft hij in De Waarheidsvriend .

Het is een retorische vraag, want Vergunst vindt dat de kerk veel meer aandacht zou moeten besteden aan het huwelijk, ook al in de voorbereiding daarop. ,,Speerpunt voor de catechisatie, aandachtspunt voor het huisbezoek als het (vooral jonge) gezinnen betreft, wezenlijk voor de voorbede van de gemeente. Het kan niet concreet genoeg.”

De boodschap van dit onderwijs, zou die van ‘het Evangelie als tegencultuur’ moeten zijn. ,,Waar Nederland massaal inzet op zelfontplooiing, leert Gods Woord zelfverloochening. Zelfontplooiing betekent kiezen voor je eigen carrière, geloven in je eigen mogelijkheden, een relativeren van sociale verbanden waarin geborgenheid en veiligheid te vinden is.”

De kerk zou het tegenovergestelde moeten uitdragen, vindt Vergunst. ,,Dat is in een tijd dat ‘de dagen boos zijn’ elkaar als man en vrouw in de vreze van God onderdanig zijn. Dat houdt in samen gehoorzaam te zijn aan het Woord van God – en dát noemen we nu ‘staan in de vrijheid’.”

27-06-2007
Kerk
https://www.nd.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies