Zendingswerkers nodig in vluchtelingenkampen Thailand

De Karenbevolking, die leeft in vluchtelingenkampen in Thailand, heeft het bijzonder moeilijk. De Karen zijn verdreven uit Birma, maar mogen Thailand niet in zodat ze nu al heel wat jaren in de kampen verblijven. In samenwerking met ZOA-Vluchtelingenzorg zet de SOR zich in voor onderwijs aan de Karenkinderen

De voornaamste bronnen van inkomsten van de stichting zijn de statiegeldflessenactie bij de verschillende supermarkten in Rijssen en de schoolbankjes op heel wat toonbanken alsook de verkoop van kruidnoten, elk jaar in november. In de loop van de jaren is de samenstelling van de SOR wel gewijzigd. Het uitgangspunt, ieder SOR lid dat vertrekt zorgt voor een opvolger uit eigen achterban, kon helaas niet worden volgehouden. Dit betekent dat de SOR nu nog bestaat uit een kleine groep enthousiaste dames t.w. Joanne ten Bolscher, Mieke ter Harmsel, Sandra van de Aa en Jopie Klokkenburg, Versterking van dit viertal is echter hard nodig wil de SOR haar hulp aan mensen in de derde wereld kunnen blijven bieden.

Wie meer wil weten over de SOR of zich voor de stichting wil inzetten kan contact opnemen met de voorzitter, Jopie Klokkenburg, tel. 0548 515558.

11-12-2007
Buitenland
https://www.zoa.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies