EB Media gaat over in twee bedrijven

DEVENTER – Om een duidelijk onderscheid te maken tussen de tijdschriftenuitgeverij én de aan het uitgeefvak ondersteunende diensten heeft EB Media besloten de organisatie per 1 januari aanstaande op te splitsen in twee juridisch zelfstandige bedrijven.

De christelijke tijdschriftenuitgeverij staat onder leiding van Leendert de Jong (foto); de aan het uitgeefvak gelieerde diensten worden van de uitgeverij gescheiden en vormen een nieuw op te zetten bedrijf. Van dit bedrijf wordt Rik Stuivenberg directeur.

EB Media is de afgelopen jaren sterk gegroeid en heeft nu 7 tijdschriften in haar portefeuille. Met de groei van het aantal uitgaven kwam ook de professionalisering voor wat betreft abonneebeheer, financiële administratie, advertentie-acquisitie en ICT-toepassingen. Dat een goed geoutilleerd service-apparaat voorziet in een behoefte, blijkt uit het toenemende aantal verzoeken dat EB Media de afgelopen jaren kreeg om de uitgeefondersteunende diensten ook aan derden aan te bieden. Dit betrof naast christelijke ook niet-christelijke organisaties.

Deze groei kende ook een keerzijde. Het combineren van zakelijke met ideële activiteiten in één organisatie bleek geen gemakkelijke boodschap om over te brengen en in woorden en daden gestalte te geven.

Om een duidelijke scheiding tussen beide activiteiten aan te brengen, heeft EB Media besloten om per 1 januari 2009 de ondersteunende diensten in een apart, juridisch zelfstandig bedrijf onder te brengen. Leendert de Jong is directeur van EB Media uitgeverij en stuurt de redacties en de marketingafdeling aan. Uitgeefgerelateerde activiteiten als abonneeservice en de IT-afdeling vormen onder leiding van Rik Stuivenberg een nieuwe organisatie. Media Result, het advertentie-acquisitiebureau van EB Media, zal ook onder de paraplu van de nieuwe organisatie gaan opereren.

De personeelsvertegenwoordiging van EB Media heeft een positief advies uitgebracht inzake het besluit om EB Media in twee zelfstandige bedrijven op te splitsen.

Per 1 januari verhuist de nieuw op te zetten organisatie naar een kantoorpand in Zwolle. EB Media uitgeverij blijft gehuisvest in het midden van het land.

EB Media uitgeverij is de uitgever van tijdschriften voor de christelijke doelgroep in Nederland. De missie van de uitgeverij is om christenen in Nederland toe te rusten en te enthousiasmeren om navolger te zijn van Jezus Christus. Bekende uitgaven zijn de Elisabethbode, CV Koers, Uitdaging, Aan de Hand, Leadership, Quinta en X[ist] in Christ.

20-10-2008
Samenleving
https://www.ebmedia.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies