Theologische Universiteit in Kampen start met theologiedag

De Schooldag verandert. Niet meer op woensdag, maar vanaf dit jaar op vrijdag. En ook het programma verandert.

Tot nu toe werd de schooldag gehouden op de laatste woensdag van september. De schooldag wordt vanaf 2009 verplaatst naar de laatste vrijdag van september. Dit jaar valt de schooldag dus op 25 september. De schooldagzondag is op 20 september.

Ook de invulling van de Schooldag van de Theologische Universiteit in Kampen gaat veranderen: meer aandacht voor de theologie. De speciale programma’s voor kinderen en de jeugd verdwijnen. De schooldagactiviteiten concentreren zich in en rond het gebouw van de universiteit. Het accent komt te liggen op twee samenkomsten die beginnen om 10 uur ’s morgens. In twee kerkgebouwen in de buurt van de universiteit zullen twee docenten een aspect van hun vakgebied belichten. Sprekers in deze ochtendsamenkomsten zijn prof. dr. E.A. de Boer en dr. P.W. van de Kamp.

Na deze samenkomsten worden er in een aantal rondes minicolleges gehouden, waarin veel van onze eigen docenten zullen optreden. Omdat het vooral een theologie-dag gaat worden, moeten zoveel mogelijk mensen de gelegenheid krijgen om zelf met het theologische bedrijf kennis te maken. Het aanbod minicolleges zal groter zijn dan voorgaande jaren. De bedoeling is dat zoveel mogelijk bezoekers aan zo’n college kunnen deelnemen, om op een serieuze en aantrekkelijke manier iets van het onderwijs en onderzoek aan de universiteit mee te kunnen maken.

De dag loopt uit op twee forumbijeenkomsten waarin de bezoekers in gesprek kunnen gaan met prof.dr. E.A. de Boer en dr. P.W. van de Kamp, de sprekers van de ochtendsamenkomsten. De sprekers leveren voor dit debat stellingen rond hun lezing aan.

05-06-2009
Onderwijs
https://www.tukampen.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies