ForumC en CBMC onderzoeken duurzame inspiratie

ForumC en CBMC starten een onderzoek naar de houding van christenen ten opzichte van duurzaamheid. Daarbij is vooral aandacht voor de inspiratiebronnen. Het onderzoek vindt plaats door middel van een digitale enquête.

Het onderzoek is onderdeel van het project duurzame inspiratie van ForumC en CBMC. Doel van het project is om vanuit een christelijk perspectief een duurzame bedrijfsstijl en levensstijl te bevorderen. Een ander onderdeel van het project is een onderzoek onder christenondernemers, dit is in november gestart. Opvallend is dat ondanks de populariteit van het thema duurzaamheid er weinig bekend is over de relatie tussen duurzaamheid en geloofsovertuiging.

Resultaten van het onderzoek worden eind maart gepresenteerd.

ForumC is een forum voor geloof, wetenschap en samenleving. ForumC wil in gesprek met iedereen die daarvoor openstaat het christelijk geloof verbinden met vragen van de samenleving, de cultuur en het eigen leven. De missie van ForumC is bijdragen aan dienstbare en zichtbare christenen in werk, wetenschap en samenleving. Voor meer informatie, ga naar www.forumc.nl.

CBMC Nederland is een vereniging van christenzakenmensen en maakt deel uit van een internationaal netwerk, gevormd door CBMC International en Europartners. CBMC Nederland is een interkerkelijke organisatie. Zij proberen het geloof in de praktijk handen en voeten te geven aan christenzakenmensen. Voor meer informatie, ga naar www.cbmc.nl.

19-01-2010
Samenleving
https://www.forumc.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies