Huizen Zingt voor Haiti

Een extra koor-en samenzangavond in De Kruiskerk aan de Naarderstraat in Huizen zal op zondagavond 7 februari geheel in het teken staan van de directe hulpverlening voor de slachtoffers van Haïti.

Op zeer korte termijn is door de commissie van HuizenZingt een zeer gevarieerde avond in elkaar gezet waarop spontaan de belangeloze medewerking is toegezegd door het bekende koor Deo Juvante uit Huizen o.l.v. Bert Moll, De Molukse Koren Immanuël en Pniël en De Gospelgroep Crescendo. o.l.v. J. Tahamata, C. Parinussa en M. Wattimena.

Ook zal een Molukse zanggroep o.l.v. Jeannette van Amstel twee liederen zingen.

Als spreker is uitgenodigd, de voor “HuizenZingt” bekende Klaas de Boer uit Urk. Instrumentale medewerking wordt verleend door de van Nederland Zingt bekende violist Martin de Deugd en het orgel zal bespeeld worden door Bert Moll.

De opbrengst van de collecte die deze avond gehouden wordt zal direct gedoneerd worden aan de hulpverlening – en organisatie welke het Huizer echtpaar Jos en Maike Joosse al jarenlang verlenen in Haïti. Jos als waterbouwkundige en Maike als verloskundige.

Zo mogelijk zal Jos of Maike zelf aanwezig zijn tijdens deze speciale zangavond om het werk wat momenteel verricht wordt voor de slachtoffers toe te lichten.

De opbrengst van de collecte, waarvan niets aan de strijkstok blijft hangen, tijdens deze bijzondere HuizenZ ingt zal direct gedoneerd worden aan het project van Jos en Maike Joosse zich voor inzetten, te helpen in deze bittere nood en armoede.

Vanuit Nederland wordt door de stichting Projecthulp Haïti hulp aan kinderen, waterdistributie een prefabwoningbouw gepromoot . Alle hulp wordt aangeboden vanuit een Christelijke visie tot naastenliefde en dat geeft bemoediging voor het dagelijks leven in de Haïtiaaanse samenleving.

Er is nu een noodactieplan gestart middels constructie van eenvoudige Prefabwoningen voor de meest gedupeerden en het herstel/aanleg van de drinkwatervoorzieningen in de getroffen wijken. Gestreefd wordt om deze constructies een blijvend karakter te geven zodat de bewoners zelf verantwoordelijkheid nemen en daarmee stabiliteit bevorderen.

De speciale zangavond voor directe slachtofferhulp in Haïti, zondagavond 7 februari, Kruiskerk, Naarderstaat, Huizen. Aanvang 19.00 uur.

25-01-2010
Muziek

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies