SGJ geeft ouders steuntje in de rug met opvoedingscursus

Alle ouders hebben vragen! Zeker in onze postmoderne, gecompliceerde samenleving. Elke ouder kan daarbij wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom heeft SGJ vanuit bijbels perspectief een cursus ontwikkeld voor alle ouders die niet direct problemen, maar wel vragen hebben op het gebied van opvoeden

Deze cursus geeft de gelegenheid om opvoedervaringen met elkaar te delen. De cursus ‘Opvoeden met hart en hoofd’ is bedoeld voor echtparen en alleenstaande ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar oud.

De eerste bijeenkomst van deze cursus heeft als thema ‘Ouders en kinderen, voor altijd verbonden’ en staat in het teken van bezinning op het (christelijke) ouderschap. Wat betekent het om ouder en kind te zijn? Vanuit welke normen en waarden voed je je kinderen op? En hoe verhoudt het christelijke gezin zich tot de tijdgeest?

‘Tussen macht, gezag en leidinggeven’ is het thema van de tweede bijeenkomst. Veel ouders ervaren een spanningsveld in het zoeken naar een evenwicht tussen enerzijds regels stellen, en anderzijds ruimte geven. Hoe stel je op de juiste manier grenzen, en hoe geef je op de juiste manier vrijheid?

Bijeenkomst drie heeft als thema ‘Spreken is zilver, luisteren is goud!’ Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij gesprekken met kinderen, waarbij het hoofddoel is: contact krijgen met de belevingswereld van je kind.

Ouderschap vraagt veel aan wijsheid, tact, liefde en zelfverloochening. Daar heb je steun van elkaar hard voor nodig! Om die reden staan we in de laatste bijeenkomst stil bij het teamwork tussen ouders. Hoewel het accent bij de laatste bijeenkomst ligt op het teamwork tussen twee ouders, geven we de groep alleenstaande ouders ook duidelijk een plaats.

Vier bijeenkomsten van ongeveer twee uur. Ter voorbereiding op elke bijeenkomst lezen de deelnemers een hoofdstuk uit het werkboek. Na elke bijeenkomst krijgen de deelnemers een of meerdere thuisopdrachten mee.

De kosten van de cursus bedragen voor een echtpaar € 130,00 en per deelnemer € 75,00.

Wanneer u verzekerd bent bij Pro Life Zorgverzekeringen of Agis Zorgverzekeringen, dan kunt u de factuur van de cursus declareren bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt de opvoedcursus gedeeltelijk of geheel vergoed.

De cursus wordt ook incompany gegeven. De kosten van de cursus bedragen € 1560,- (inclusief reiskosten cursusleider en werkboeken voor de deelnemers). De groepsgrootte is maximaal twaalf echtparen (of vierentwintig deelnemers). Kosten van zaalhuur en koffie/thee zijn voor rekening van de opdrachtgever, zoals een (basis)school, een kerkelijke gemeente of een organiserende groep mensen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Preventie en Dienstverlening, T 033 422 69 00 / E pend@sgj.nl

Aanmelden kan via onderstaande link:

25-01-2010
Onderwijs
https://www.sgj.nl/site_1.php?pg=349&bc=Opvoeden_met_hart_en_hoofd

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies