Nieuw project voor mensen met financiële problemen

Op 12 februari organiseert de Evangelische Alliantie (EA) in Veenendaal een symposium over het thema: ‘Schuldhulp: samen lukt ‘t!’ De EA is, samen met Kerk in Actie, LKDB, PCOB en SKIN partner in een groot project om vrijwilligers uit kerken toe te rusten voor schuldhulpverlening.

Het symposium is bedoeld om predikanten, oudsten, diakenen en diaconale vrijwilligers bewust te maken van de mogelijkheden op het gebied van schuldhulp en lokale samenwerking.

Door de kredietcrisis zijn veel mensen in financiële problemen terechtgekomen. Veel kerken zijn onvoldoende bekend met het herkennen en begeleiden van mensen met schuldproblemen. Doel van het project SchuldhulpMaatje is om mensen in nood beter te bereiken en samenwerking tussen kerkelijke vrijwilligers en professionals te bevorderen. Het project richt zich onder meer op het opleiden van (kerkelijke) vrijwilligers in 25 plaatsen tot ‘schuldhulpmaatje’.

Op het symposium introduceren de projectpartners een methode om schuldhulpverlening lokaal te organiseren. Schuldhulpmaatjes werken vanuit lokale diaconale samenwerkingsverbanden. Schuldhulp wint aan effectiviteit als gemeentelijke instanties, professionele organisaties en kerken/vrijwilligers samenwerken.

Wim Althuis, coördinator diaconaat bij de EA over het symposium: “Door het symposium wil de EA samen met de projectpartners een impuls geven aan de diaconale presentie en aan lokale kerkelijke netwerken. De schuldenproblematiek is vaak zeer weerbarstig en de wachtlijsten bij de kredietbanken zijn lang. Als kerken en schuldhulporganisaties samen optrekken, kunnen ze veel betekenen voor mensen in financiële nood.””

De kosten bedragen € 20,- p.p. (incl. lunch). Locatie: Ichthuscollege, Veenendaal.

08-12-2010
Kerk
https://www.schuldhulpmaatje.nl”

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies