Hulp voor Albanezen in overstromingsgebieden

De Albanese stad Shkodër -zo groot als Hilversum- staat voor een groot gedeelte onder water. Van de 86.000 inwoners zijn er 13.000 mensen geëvacueerd. GAiN wil omzien naar de Noord-Albanezen en hulp sturen d.m.v. een transport van hulpgoederen en speciaal schoonmaakartikelen.

GAiN-medewerker Jaïro was afgelopen zomer in de stad Shkodër voor een werkvakantie en heeft nauwe contacten met voorganger Klodi die nu met zes kerken hulp biedt in zijn eigen stad. We willen hulpgoederen die in onze distributieloods staan sturen zoals kleding, voedsel en dekens, en vragen om bij te dragen in de transportkosten van zo’n 6000 euro.

Tevens wil de kerk getuigen door schoonmaakpakketten uit te delen en te verdelen onder hun stadsgenoten. Daarnaast willen ze ook zelf schoonmaakactiviteiten uitvoeren. Op die manier willen ze de liefde voor Jezus in woord en daad aan de mensen laten zien en hen erover vertellen. Een pakket kost tien euro en bevat een emmer, bezem, schoonmaakdoekjes, vuilniszakken en zeep. Pakketten worden lokaal gekocht en verspreid.

Tot nu toe zijn er gelukkig geen doden gevallen, maar wel zijn veel ouderen vatbaar voor de kou en zieken zijn zwak door medicijntekort. Veel verwarmingen en kachels zijn stuk, terwijl de winter voor de deur staat…

11-12-2010
Hulpverlening
https://www.gainhelpt.nu/albanie

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies