Actie voor eerlijke supermarkten

Alle supermarkten bieden hun eigen producten in 2015 duurzaam aan! Dat houdt in: de producten zijn vrij van kinder- en slavenarbeid, er worden wereldwijd eerlijke prijzen en leefbare lonen aan de makers betaald en de producten voldoen aan de eisen van milieu en dierenwelzijn. Daar moet je als klant op kunnen rekenen.

Albert Heijn stelde onlangs het doel om in 2015 de huismerkproducten eerlijk en duurzaam in de schappen te hebben. De Christenunie is gestart met een actie voor eerlijke supermarkten. Op een speciale website www.eerlijkesupermarkten.nl kan men een petitie ondertekenen.

De actie die Fairfood, Stop the Traffik en de ChristenUnie met steun van maatschappelijke partners hebben gevoerd voor Eerlijke Supermarkten heeft vlak voor het Kerstreces steun gekregen van een meerderheid in de Tweede Kamer. De motie van Tweede Kamerlid Joël Voordewind, waarin de regering wordt opgeroepen een convenant te sluiten met de Nederlandse supermarkten, om ervoor te zorgen dat in 2015 alle huismerkproducten duurzaam zijn, is aangenomen. Voordewind: ,,Dit kun je gerust een mijlpaal noemen voor een duurzamer Nederland. In 2015 moeten de huismerkproducten kind- en slaafvrij zijn, milieu- en diervriendelijk. En jaarlijks moet de voortgang aan de Kamer worden gemeld.”

Met inzet en steun van organisaties als Fairfood, Stop the Traffik, Oxfam Novib, ICCO, GoedeWaar.nl, Rank a Brand, Cordaid, Prisma, Stop Kinderarbeid (Hivos, FNV Mondiaal, Icco/ Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels, Landelijke India Werkgroep), Woord en Daad, AOb, COS Nederland, Tear en Treemagotchi pleit de ChristenUnie ervoor dat in 2015 het assortiment huismerkproducten in Nederlandse supermarkten helemaal duurzaam moeten zijn. LTO Nederland heeft steun gegeven aan het pleidooi van de ChristenUnie.

Ondanks de felle lobby van het Centraal Bureau Levensmiddelen om tegen de motie te stemmen kreeg deze een meerderheid. Voordewind: ,,Deze motie is erop gericht de goede ontwikkelingen in de supermarktbranche te stimuleren. Diverse supermarkten zijn goed bezig en steunen onze actie. De supermarkten die niet graag willen verduurzamen hebben deze druk dan ook echt nodig.”

05-01-2011
Samenleving
https://www.eerlijkesupermarkten.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies