Aandacht voor Dalits in Week van GebedIn de aanloop naar de Week van Gebed in januari zullen de Evangelische Alliantie (EA) en de Raad van Kerken aandacht besteden aan de situatie van de Dalits in India. Dat hebben beide koepels vandaag afgesproken met de Landelijke India Werkgroep tijdens de presentatie van het materiaal voor de gebedsweek.

Foto presentatie materiaal Week van Gebed
: Corina Nsengimana-Groenesteijn – EA-projectleider Week van Gebed (links), Rita van Nierop – werkzaam voor de Raad van Kerken (rechts), Gerard Oonk – directeur Landelijke India Werkgroep (midden).Ter ondersteuning van plaatselijke gemeenten, parochies, kerken en raden van kerken die mee willen doen met de Week van Gebed hebben de EA en de Raad van Kerken onder meer gebedsfolders, liturgieën, een DVD (handleiding), werkbladen, posters en bidkaartjes ontwikkeld. Het materiaal geeft invulling aan de Week van Gebed rond het thema ‘Wandelen met God’ (Micha 6:8). In de inhoudelijke uitwerking van het thema hebben de EA en de Raad van Kerken dit jaar nauwer samengewerkt. Beide koepels hopen dat dit een stimulans zal zijn voor kerken om ook op lokaal niveau tijdens de Week van Gebed de samenwerking te zoeken.

Het thema (en de basis voor de teksten) is dit jaar aangedragen door christenen uit India. Ongeveer tachtig procent van de Indiase christenen is Dalit dat letterlijk ‘gebrokene’ betekent. Om meer te ontdekken over hun achtergrond vond de presentatie plaats op het kantoor van de Landelijke India Werkgroep. Deze werkgroep maakt zich al jaren sterk voor de handhaving van de mensenrechten in India, speciaal waar het gaat om de rechten van de onderste kaste in de samenleving, de Dalits. Deze groep van zo’n 170 miljoen mensen in India heeft te maken met systematische discriminatie, uitbuiting, geweld (in het bijzonder tegen Dalit vrouwen) en krijgt onvoldoende toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Misdaden tegen hen blijven vaak ongestraft.Tijdens het gesprek lichtten vertegenwoordigers van de Landelijke India Werkgroep (onder wie directeur Gerard Oonk) en Kerk in Actie de situatie toe. Samen met Justitia et Pax, Cordaid en Mensen met een Missie vormen zij het Dalit Netwerk Nederland. De Indiase overheid negeert de problemen voor een groot deel en probeert buitenlandse steun aan de Dalits tegen te gaan. Ook christenen hebben als minderheid last van aanvallen van fanatieke hindoe-organisaties en worden vaak onvoldoende door de overheid beschermd. De werkgroep voert onder meer actie richting politiek en bedrijven en vraagt aandacht voor maatregelen tegen kinderarbeid en discriminatie en voor arbeidsomstandigheden.

De EA en de Raad van Kerken hebben afgesproken de komende maanden extra aandacht te geven aan de problematiek. Deelnemers aan de gebedsweek ontvangen bijvoorbeeld specifieke gebedspunten en achtergrondinformatie. De gebedsmaterialen zijn te bestellen bij de EA en de RvK. Op www.ea.nl en www.raadvankerken.nl verschijnen tot januari berichten van de Landelijke India Werkgroep.

Jantine Smits
Evangelische Alliantie
01-11-2012
Buitenland
https://www.ea.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies