Lerenderwijs: Heidelbergse Catechismus voor kinderen

Uitgeverij de Banier brengt Lerenderwijs uit, waarmee zij de Heidelbergse Catechismus – die oorspronkelijk was geschreven als leerboek van de kerk voor kinderen en jongeren – (weer) toegankelijk wil maken voor deze doelgroep.

Lerenderwijs is geschreven door Andrea van Hartingsveldt-Moree en kan in het gezin, op school of bij het catechetisch onderwijs worden gebruikt en omvat een lees- en leerboek, een werkboek en een tekstboek. Het lees- en leerboek legt de grote rijkdom van de Catechismus uit in eenvoudige woorden. Zo kan er met kinderen over gepraat worden in een taal die ze begrijpen en die een brug kan slaan van de inhoud van dit belijdenisgeschrift naar hun leven.

Het werkboek is bedoeld voor kinderen die kunnen lezen en schrijven om op zondag in het gezin te gebruiken ter voorbereiding of verwerking van de Catechismuspreek, op school als het geleerde Catechismusgedeelte wordt overhoord, of door de week thuis ter verwerking van de catechisatiestof.

Het tekstboekje is bedoeld om bij de hand te hebben als de Catechismus in de kerk of op school uitgelegd wordt, zodat de betekenis van moeilijke woorden opgezocht kan worden.

Dit eerste deel behandelt de eerste 31 Zondagen (Geloof). In het tweede deel zijn dat de overige Zondagen (Gebod en Gebed).

20-08-2013
Onderwijs
https://www.debanier.nl/theologie/lerenderwijs-lees-en-leerboek-1

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies