Internationaal congres over barmhartigheid in Apeldoorn

Drie vooraanstaande geleerden, Brian Brock, Govert Buijs en Hans Ulrich, spreken op 20 juni 2014 tijdens een eendaags congres over barmhartigheid (mercy). Het congres wordt georganiseerd door de onderzoeksgroep Reformed Traditions in Secular Europe van de TU Apeldoorn (foto) en de TU Kampen.

In bijna 2000 jaar is de cultuur van Europa diepgaand beïnvloed door het christendom. Dit geldt in het bijzonder voor het thema ‘barmhartigheid’. Dit thema komt niet alleen voor in tal van Bijbelverhalen, maar barmhartige Samaritanen hebben ook hun stempel gezet op de gezondheidszorg, het justitiële apparaat, ontwikkelingshulp en politiek.

Onze cultuur kan niet goed begrepen worden zonder een diepgaande kennis van christelijke theologie. Bij de afnemende invloed van het christelijk geloof in Europa kan de vraag gesteld worden naar de toekomst van barmhartigheid in het publieke debat en onze instituten. Welke rol is in de toekomst weggelegd voor het christendom en voor de kerken als hoeders van de traditie?

Tijdens het congres wordt het thema belicht vanuit verschillende invalshoeken: theologisch, historisch, sociaal-wetenschappelijk en filosofisch. Ook worden papers gepresenteerd.

Locatie

Het congres wordt 20 juni gehouden aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, Wilhelminapark 4. Meer informatie over het programma is te vinden op www.tukampen.nl en www.tua.nl.

Aanmelden

Aanmelden voor het congress is mogelijk via www.tukampen.nl/PEP. De kosten bedragen €45 (inclusief lunch). Studenten betalen €15.

Pieter Kars van de Kamp

06-05-2014
Onderwijs
https://www.tukampen.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies