Hulpverlening in Oekraïne onder duidelijke voorwaarden uitgebreid

Het Rode Kruis maakt zich ernstige zorgen over de situatie van slachtoffers van het conflict in het Oosten van de Oekraïne. Ze kunnen nauwelijks bereikt worden voor hulp, laat staan bescherming. “Er moet echt dringend hulp geboden worden aan de mensen in Lugansk en andere delen in het Oosten van de Oekraïne” zegt Laurent Corbaz van het Internationale Rode Kruis (ICRC). “De toestand is kritisch. Duizenden mensen hebben geen toegang tot water, elektriciteit en medische hulp”.

Het Rode Kruis is bereid hulp te verlenen in de conflictgebieden op voorwaarde dat alle partijen meewerken, de hulp ondersteunen en zich betrokken opstellen. Dat verklaarde het Rode Kruis gisteren naar aanleiding van de vraag van de Russische Federatie of zij de humanitaire hulp in de conflictgebieden op zich wilde nemen.

Het Rode Kruis heeft een document met de Oekraïense en Russische autoriteiten doorgenomen waarin staat beschreven hoe een dergelijke hulpoperatie er uit zou kunnen zien. Daarbij is een belangrijk breekijzer dat iedereen respect heeft voor de fundamentele principes van het Rode Kruis (neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid) en hulpverleners toestaat op die manier te werken. Daarnaast heeft het Rode Kruis geëist dat de veiligheid van hulpverleners en voertuigen wordt gegarandeerd door alle partijen voor de duur van de gehele operatie.

Praktische details

Corbaz geeft aan dat de praktische details van een de operatie vooraf bekend moeten zijn voordat de hulpverlening in gang zal worden gezet. Autoriteiten van de Russische Federatie zullen daarvoor eerst, en zonder onnodige vertraging, met een concrete formulering van de hulpvraag moeten komen. Daarin zal bijvoorbeeld de omvang van de hulpvraag, de benodigde hulpgoederen, benodigde hulpverlening, specificaties voor transport en opslag moeten worden beschreven.

Huidige situatie

De hulpverlening in de Oekraïne rust nu met name op de schouders van vrijwilligers en medewerkers van het Oekraïense Rode Kruis. Zij werken 24/7 om de slachtoffers zo goed mogelijk op te vangen, maar toegang is moeilijk en faciliteiten beperkt voor de omvang van de hulpvraag. Het internationale Rode Kruis zal de hulp opschalen op het moment dat er aan de voorwaarden van de betrokken partijen is voldaan.

Rode Kruis
Rode Kruis
13-08-2014
Hulpverlening
https://www.rodekruis.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies