Rotterdam: Iedere vorm van haat en uitsluiting is onacceptabel

Vandaag hebben tientallen leiders en vertegenwoordigers van de diverse religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Rotterdam een manifest ondertekend waarin zij uitspreken dat er in Rotterdam ruimte is voor iedere geloofsovertuiging en levensbeschouwing, dat zij elke vorm van geweld consequent afkeuren en dat zij actief stappen ondernemen om begrip en respect voor anders levenden te bevorderen binnen de eigen gemeenschappen.

“In Rotterdam is geen ruimte voor verdeeldheid of angst. Met dit manifest spreken we uit dat iedere vorm van haat en uitsluiting volstrekt onacceptabel is in onze stad!”, aldus initiatiefnemer Setkin Sies.

“In een diverse stad als Rotterdam is het van belang om onze grondrechten niet alleen te koesteren maar ook voor elkaar te verdedigen.”, aldus Marianne Vorthoren (directeur SPIOR).

Tijdens een maaltijd, in vele culturen een moment van ontmoeting en verbondenheid, hebben de leiders van de diverse gemeenschappen met elkaar gesproken over solidariteit, vrijheden, respect en veiligheid in onze stad.

Het manifest is ondertekend door enkele tientallen Rotterdammers – die samen zo goed als alle religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Rotterdam vertegenwoordigen – en is een initiatief van Setkin Sies, ondermeer gemeenteraadslid voor de ChristenUnie-SGP.

Het manifest:

Als vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Rotterdam, bijeen op 20 januari 2015, verklaren wij:

Ons solidair met elkaar. In deze multiculturele en multireligieuze stad is er ruimte voor een ieder en ieders geloofsovertuiging en levensbeschouwing. Wij roepen onze leden dan ook op en steunen hen om te bewaken dat er geen belemmeringen zijn om in onze stad naar eigen overtuiging (al dan niet religieus) het eigen leven in te richten;

Dat de rechten van vrijheid van godsdienst en meningsuiting een groot goed zijn, die wij voor onszelf en voor anderen verdedigen. Wij staan er dan ook voor dat in de Rotterdamse samenleving wij met elkaar waken over deze grondrechten. Wij respecteren, ook als we het niet kunnen waarderen, een ieders geloofsovertuiging en levensbeschouwing en zullen actief ervoor zorgdragen dat een ieder individu de vrijheid heeft om zelf de levensovertuiging en levensinvulling te kiezen die hij of zij goed acht;

Dat we vanuit het respect en de waardering voor elke individu elke vorm van geweld tegen (religieuze) instanties en personen consequent afkeuren;

Dat wij actief stappen ondernemen om begrip en respect voor anders levenden te bevorderen onder leden van onze gemeenschappen. Op deze manier gaan we onbegrip en angst tussen burgers onderling tegen en versterken we de samenleving met onderling vertrouwen. Iedere vorm van haat en uitsluiting is in onze stad onacceptabel.

Annasr Moskee

Convent van Kerken en Synagogen Rotterdam

Essalam Moskee

Evangelische gemeente Ommoord

Franciscus en Clara-Parochie

Ghausia Moskee

Humanistisch verbond

Islamitisch Cultureel Centrum Selam

Joodse Gemeente Rotterdam

Kerk van de Nazarener Rotterdam

Laurenspastoraat

Levend Woord Gemeente

Liberaal Joodse gemeenschap Rotterdam

MARA

Merkez Moskee

Othman Moskee

Oude Kerk Charlois

Oude Wijken Pastoraat

Pelgrimsvaderskerk

Platform INS

Platform L&R

Phuntsok Chö Ling

Samen Kerk in Nederland – Rotterdam

Samen-010

Sanatan Dharm hindoe beweging Shri Shiv Mandir Rotterdam

Sociaal Cultureel Centrum Iskender Paşa

Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Vereniging ABI

Vicariaat Ommoord-Zevenkamp

Volle Evangelie Gemeente de Schutse

Mark de Boer
© Henk-Jan Oudenampsen
20-01-2015
Samenleving
https://www.rotterdam.christenunie-sgp.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies