Presentatie Bajesagenda en kerstkaartenactie in PI Zwolle

Gisterenmiddag is in de vrouwenvleugel van de Penitentiaire Inrichting Zwolle de Bajesagenda 2016 gepresenteerd. Ark Mission directeur Mark de Boer overhandigde de eerste exemplaren aan Jan-Gerd Heetderks en Ryan van Eijk, de hoofdpredikant en hoofdaalmoezenier van de Dienst Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De Bajesagenda wordt voor de 29e keer uitgegeven en gefinancierd door Ark Mission. Er zijn 24.000 exemplaren gedrukt, bestemd voor gedetineerden in ons land en voor Nederlanders die in het buitenland opgesloten zitten.

Ook overhandigde Anneke van der Krans (projectcoördinator bij Ark Mission, rechts op de foto) een eerste doos met Kerstkaarten aan Dorien van Bosheide, predikant in de PI Zwolle. De doos staat symbool voor ruim 10.000 kaarten die dit jaar vanuit kerk en samenleving zijn geschreven voor gedetineerden en dak- en thuislozen. De actie wordt jaarlijks georganiseerd door Ark Mission, in samenwerking met het Justitiepastoraat en het Leger des Heils.

Anneke van der Krans
Ark Media
02-12-2015
Samenleving
https://www.arkmedia.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies