Levend water

COLUMN – Er is hongersnood in Kanaän. Isaak’s familie wijkt uit naar Gerar, een Filistijnse stad ergens tussen Gaza en Beër Sheva en leeft daar onder de bescherming van de koning, Abimelech. God verschijnt aan Isaak en waarschuwt hem om niet naar Egypte door te trekken.

Isaak zaait en oogst in dat gebied en wordt zo rijk gezegend dat de Filistijnse koning hem vraagt om zijn land te verlaten. Isaak is te machtig geworden en vormt dus een bedreiging. Hij gaat verderop in het dal van Gerar wonen en delft daar de waterputten weer op die Abraham daar ooit gegraven had, maar die de Filistijnen hadden dichtgestopt. De herders van Isaak vinden zelfs een bron met levend water. Water is onontbeerlijk in het droge Zuiden. Er moest soms door meters steenachtige grond gehakt worden.

Maar ze krijgen er strijd over met de Filistijnen en Isaak noemt de bron Esek (ruzie). Een tweede bron wordt gevonden, maar weer ontstaat er tegenstand. Die bron krijgt daarom de naam Sitna (tegenstand). Isaak zoekt weer verder. Uiteindelijk vinden ze nóg een bron die door niemand betwist wordt. Hij noemt die bron Rehoboth (ruimte).

Uiteindelijk is Isaak helemaal tot aan Beër Sheva (Berseba) gekomen. Daar wordt ook water gevonden. Het is de plaats waar Abraham al eerder een put had gegraven én een eed had gezworen. Abimelech wil Isaak liever te vriend houden en komt hem daar met zijn gevolg bezoeken en er wordt opnieuw een vredeseed gezworen. Daarom wordt de naam van die plaats (nogmaals) Beër Sheva (bron van de eed) genoemd.

Voor het eerst in de geschiedenis van Israël is het mandaat om een regeringscoalitie te vormen nu in handen van de Knesset. Als dit niet lukt, komt er een derde verkiezingsronde. President Rivlin wond er tijdens een ceremonie in het bijzijn van Yuli Edelstein geen doekjes om: ‘Dit is een tijd van ongekende duisternis in de geschiedenis van de staat Israël. Dit is één van de belangrijkste tijden voor het doorzoeken van de ziel die de staat Israël heeft gekend. Jullie moeten allemaal naar je geweten kijken en één vraag beantwoorden: Wat is mijn plicht jegens de staat Israël?’ (bron: Joods.nl)

Ondertussen gaat het politieke duel in Israël gewoon door. Likud voorman Gideon Sa’ar daagde premier Netanyahu uit en beschuldigde hem ervan de huidige politieke impasse te hebben veroorzaakt door zijn weigering om af te treden. Niet in de laatste plaats ook vanwege de aanklacht van corruptie en het onderzoek dat tegen hem gaande is. Tegelijkertijd gingen de mensen en masse de straat op om hun solidariteit met Benjamin Netanyahu te betuigen… Ook in de Verenigde Staten is iets soortgelijks aan de gang. Tegen President Trump loopt een impeachment procedure, en er wordt een lijst met specifieke aanklachten opgesteld, waarover het Huis van Afgevaardigden moet gaan stemmen.

Pastor Howard Bass (Beër Sheva, Israël) schrijft: Beiden beweren dat wat zij doen of hebben gedaan, niet anders is dan wat anderen vóór hen hebben gedaan; of anders dat ze eenvoudigweg op een of andere manier worden beschuldigd van wangedrag. En in beide landen zijn degenen die het meest enthousiast zijn over het vooruitzicht van hun politieke ondergang ook degenen die openlijk streven naar het opgeven van nationale soevereiniteit, en pleiten voor het wissen van alle grenzen – niet alleen politiek, maar ook van ‘geslacht’. Hoe laag kunnen we zinken? (bron: Kehila News Israel)

Ruziemaken over bronnen is al zo oud als de wereldgeschiedenis. Het is menseigen om een voet ergens op te zetten en te zeggen: ‘Blijf af, deze is van mij’. De familie van Abraham en Isaak moest de volken een andere weg leren. Uiteindelijk bracht dit volk een Man voort, die het ook volkomen anders deed. Hij gaf zichzelf…

Wat kunnen we verlangen naar vrede. In Israël verlangt men naar vrede met de Palestijnen. Op wereldschaal naar betere verhoudingen tussen de verschillende landen onderling. In ons eigen Nederland kampen we ook met verdeeldheid over allerlei zaken. Toch begint alles steeds weer bij vrede in ons eigen leven, in ons eigen hart. En die is Godzijdank beschikbaar…

Wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

(Johannes 4:14)

Sybe de Vos

Column a.d.h. Genesis 25:19-28:9 (synagogelezing) en de actualiteit.

Afbeelding: Levend water. Illustratie: Sybe de Vos.

© Sybe de Vos | 30 november 2019.

Sybe de Vos
© Sybe de Vos
28-11-2019
Onderwijs
https://www.sjoeal.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies