Vrede op aarde als mensen zeggen: Ere zij God

De rust die we in Nederland kennen, is zeldzaam. In de wereld zijn veel oorlogen gaande, kijk bijvoorbeeld maar naar het Midden-Oosten. En hoeveel ruzie is er niet in de samenleving, in huwelijken, in gezinnen, tussen mensen en volken. Vrede is ver te zoeken.

Toch spreekt de Bijbel over vrede: ‘Ere zij God in de hoogste hemel, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.’ Dat waren de woorden van de engelen bij Bethlehem in het land Israël, toen Jezus was geboren.

Hebben de engelen zich vergist? Nee, die vrede gaat in de toekomst zeker komen. Maar we kunnen ook nu al vrede ervaren. Een andere vrede.

Jezus, Gods Zoon, kwam naar de aarde. Maar Hij was niet welkom. Voor de meeste mensen was Hij een ongewenste vreemdeling. Zijn komst was onbelangrijk voor hen.

Maar God stuurde engelen naar de herders in het veld om hun de boodschap te vertellen. En aan wijze sterrenkundigen maakte Hij bekend dat er een Koning was geboren.

En daar staan ze, oog in oog met een pasgeboren Baby in een voederbak. Deze Vreemdeling zou het verschil van de wereld maken. Hij brengt vrede tussen God en mensen.

Nee, Jezus kwam nog geen vrede op de hele aarde brengen toen Hij werd geboren. Hij kwam vrede brengen tussen God en ons.

Wij mensen hadden ons van God afgekeerd en zouden door onze verkeerde daden – zonden noemt de Bijbel dat – voor altijd van Hem gescheiden zijn. Maar God heeft ons lief en wilde ons redden en een relatie met ons aangaan. Daarom is Jezus Christus aan het kruis gestorven en heeft Hij daar de straf op Zich genomen die wij hadden verdiend.

Als je met oprecht berouw voor God erkent dat je een zondaar bent en Zijn vergeving nodig hebt, en aanvaardt dat Jezus Christus voor jou de straf gedragen heeft, krijg je vrede met God. Het is goed tussen God en jou.

Na Zijn opstanding uit de dood zei Jezus Christus tegen Zijn volgelingen: ‘Vrede zij met jullie.’

God wil ook ons vrede en rust geven in de omstandigheden van ons leven. In welke situatie we ons ook bevinden: onrust, verdriet of ziekte. Als wij op Hem vertrouwen, mogen wij iedere dag die vrede in ons leven ervaren.

Redactie Christelijknieuws

22-12-2019
Evangelisatie
https://www.leven.nu

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies