Christelijke jaarverslagen kunnen beter

Goede doelen gaan heel verschillend om met hun jaarverslagen. Bureau Jairo onderzocht 53 jaarverslagen van christelijke stichtingen in Nederland, actief op het gebied van armoedebestrijding en evangelisatie. Van de onderzochte 53 jaarverslagen zijn er 3 onvindbaar op de eigen site van de organisatie. Alle 50 organisaties hebben een financieel jaarverslag, een kleine 10 procent heeft geen sociaal jaarverslag.

Het merendeel van de organisaties bundelt de getallen met de verhalen in één document. Gemiddeld is een jaarverslag 50 pagina’s dik waarbij het sociale gedeelte 28 bladzijden voor zijn rekening neemt en het financiële 22 bladzijden beslaat.

Uiteenlopende jaarverslagen

Jaïro: “Ik zie dat organisaties verschillend met het jaarverslag om gaan. Sommige willen heel transparant zijn en hebben een zeer verzorgd jaarverslag. Andere organisaties vinden het een ANBI-verplichting en publiceren omdat het moet, wat je ziet is aan het resultaat. Wat me opvalt is dat bijna alle stichtingen het jaarverslag aanbieden als downloadbaar pdf-bestand. 28 procent verwerkt infographics in het jaarverslag. 8 procent heeft het jaarverslag ook in het Engels beschikbaar en 14 procent heeft een samenvatting van het jaarverslag op de website staan.”

Nog een stap zetten

De eigenaar van het communicatiebureau gelooft dat veel christelijke partijen nog extra stap kunnen zetten. “Veel organisaties onderschatten de kracht van het jaarverslag. Het document geeft direct een kijkje in de keuken voor bestaande en potentiële donateurs. Dan wil je als organisatie laten zien dat het er goed uit ziet. Een stichting met 7,5 miljoen aan giften-inkomsten laat een scan van zijn jaarverslag zien. Een andere organisatie had een conceptversie gepubliceerd. Een derde stichting had een jaarverslag-bestand van ruim 12 MB.”

Bureau Jairo heeft zijn bevinden gegoten in een infographic die te zien is op www.bureaujairo.nl/jaarverslag

Bureau Jairo
© Henk-Jan Oudenampsen
25-03-2020
Media
https://www.bureaujairo.nl/jaarverslag

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies