Stichting Sparrow signaleert onderwijskloof tussen arm en rijk

Ontwikkelingsorganisatie Sparrow ziet in de Filipijnen een stille ramp ontstaan doordat kinderen al een jaar geen fysiek les hebben gekregen. De huidige onderwijsaanpak in de Filipijnen zorgt ervoor dat juist kansarme kinderen een grote achterstand oplopen. Stichting Sparrow start met een campagne om deze groep te helpen met bijlessen.

Op de Filipijnen zijn twee verschillende onderwijssystemen opgezet. Een online onderwijssysteem en een modulair systeem waarbij alle lessen op papier worden gezet. Mensen die in armoede leven komen als snel in dit tweede systeem terecht. Remco Pijper, directeur van Stichting Sparrow, legt uit wat voor effect dit heeft. “De kinderen die wij al jarenlang sponsoren gaan al een jaar fysiek niet naar school. Ze moeten thuis hun schoolopdrachten maken en krijgen daarbij vrijwel geen begeleiding en uitleg vanuit school. Ouders hebben vaak zelf weinig onderwijs genoten en vinden het daarom moeilijk om hun kinderen te helpen met hun opdrachten. Leerachterstanden zijn daardoor bijna niet te voorkomen en sommigen stoppen vroegtijdig met school.”

Bijlessen

Om iets te doen aan deze kansenongelijkheid, heeft Stichting Sparrow een campagne op touw gezet om geld in te zamelen voor bijlessen. Op dit moment al gaan de leerkrachten van Stichting Sparrow, met toestemming van de overheid, iedere dag de krottenwijken in om in de buitenlucht kleine groepjes kinderen bijles en huiswerkbegeleiding te geven. Pijper: “Hiermee ondersteunen we de ouders en het motiveert de kinderen. Thuisonderwijs in een krottenwijk is moeilijk. Maar door vol te houden kunnen zij werken aan een toekomst zonder armoede. Wij hopen dat het nieuwe normaal niet een normaal is waar de kloof tussen rijk en arm groter is geworden.”

Armoede in de Filipijnen

In de Filipijnen leeft 16,7% van de bevolking onder de armoedegrens. Dit is 1 op de 6 mensen. Dit komt neer op 17,7 miljoen mensen. Uit eigen onderzoek van Stichting Sparrow onder 500 huishoudens in de krottenwijk van Lazareto bleek dat het gemiddelde inkomen per persoon 0,23 cent per dag is. Dit is ver onder de armoedegrens. Veel mensen in Lazareto tonen uiterlijke kenmerken van ondervoeding, zoals dun haar met verschil in kleurpigmenten.

Stichting Sparrow – Remco Pijper
Stichting Sparrow
16-04-2021
Hulpverlening
https://www.stichtingsparrow.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies