Lancering website met 15000 artikelen uit twaalf theologische tijdschriften

Het Evangelisch College heeft gewerkt aan de nieuwe website: theologischetijdschriften.nl waarop gezocht kan worden naar artikelen uit Nederlandse theologische tijdschriften. Bijvoorbeeld aan de hand van categorieën, trefwoorden en Bijbellocaties. Zo moet het makkelijker worden om theologische artikelen te vinden. Op woensdag 22 september 2021 gaat de website live.

Op het moment van lancering heeft de website een doorzoekbare index van ruim 15.000 artikelen uit twaalf theologische tijdschriften: Amsterdam Cahiers, Eredienstvaardig, Inspirare, Kontekstueel, Laetare, Met Andere Woorden, Postille, Schrift, Soteria, Studiebijbel Magazine, Theologia Reformata en Wapenveld.

In de periode na de lancering worden er meer artikelen uit andere tijdschriften toegevoegd. Te denken valt onder andere aan de volgende tijdschriften: Interpretatie, Handelingen, In de Waagschaal, Communio, Concilium, Kerk en Theologie, Nederlands Theologisch Tijdschrift, Radix, Tijdschrift Geestelijke Verzorging, Ophef, TussenRuimte, Jaarboek voor liturgieonderzoek, Tijdschrift voor Theologie en Sophie.

Er kan direct worden doorgeklikt naar de inhoud van een artikel als deze online beschikbaar is. De website zal voor iedereen gratis te gebruiken zijn.

De waarde van de website

Initiatiefnemer en projectleider Henk ten Voorde legt uit wat de waarde is van de website: Bij mijn werk als Bijbelonderzoeker maak ik graag gebruik van inzichten van anderen. Er zijn tientallen Nederlandstalige theologische tijdschriften die bij elkaar een rijke bron vormen voor het onderzoek van de Bijbel, het christelijk geloof en de geschiedenis van de kerk. Er ontbreekt echter één centrale plek waar gezocht kan worden naar artikelen op basis van titelwoorden, trefwoorden en Bijbellocaties. Daarin gaat deze website voorzien.

Partners

De site is mede mogelijk gemaakt door de volgende partners: Centrum voor Bijbelonderzoek, Hogeschool Viaa, Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, Theologische Universiteit Apeldoorn en Theologische Universiteit Kampen.

Evangelisch College
© Henk-Jan Oudenampsen
13-09-2021
Onderwijs
https://www.theologischetijdschriften.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies