Eric Kuisch is nieuwe voorzitter Raad van Toezicht van Tearfund

Per 20 september is Eric Kuisch de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van ontwikkelingsorganisatie Tearfund. Kuisch is in het dagelijks leven chief operational officer en lid van de Raad van Bestuur van ICT-bedrijf Eurofiber. ‘Met mijn ervaring vanuit het internationale bedrijfsleven en andere besturen hoop ik van toegevoegde waarde te zijn voor Tearfund.’

Eric Kuisch: ‘Waarom ik enthousiast ben over Tearfund, is omdat de organisatie enerzijds hulp biedt aan mensen die dat steeds harder nodig hebben, maar anderzijds ook nadenkt over hoe mensen daar niet afhankelijk van worden. Ik vind het mooi om in mijn nieuwe rol klankbord te zijn van de directie. Daarnaast kan ik vanuit deze functie zelf ook worden ingezet op het gebied van internationale samenwerking. Met mijn ervaring vanuit het internationale bedrijfsleven en andere besturen hoop ik van toegevoegde waarde te zijn voor Tearfund.’

Ambitie

Eerder was Kuisch onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht van evangelische scholenkoepel De Passie en Alpha Nederland. Ook als christen voelt hij zich betrokken bij Tearfund. ‘Ik hoop dat als we iemand bevragen uit onze achterban, die persoon niet alleen zegt dat hij maandelijks een bedrag doneert, maar ook kan vertellen welke impact Tearfund heeft in zijn of haar eigen leven. Vanwege die gedeelde identiteit hebben we die mogelijkheid. Tegelijkertijd besef ik dat dat wel een grote ambitie is, maar ik denk zeker dat we daar door onze activiteiten stappen in kunnen zetten.’

Tearfund – Suzanna Blackmore
Tearfund
14-09-2021
Hulpverlening
https://www.tearfund.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies