Peter van Dalen: Hulp voor Afghanistan nodig

Nu de Taliban terug zijn is er grote angst bij alle Afghanen die de afgelopen jaren gewerkt hebben met en voor de Westerse troepen. Denk bijvoorbeeld aan tolken, koks en chauffeurs. Deze mensen mogen we niet in de steek laten. Daarom moeten de Europese lidstaten deze mensen evacueren voor zover ze nog niet hier zijn, en fatsoenlijk opvangen.

Ook moet de EU zich niet door buurland Pakistan laten inpakken, omdat het land Afghaanse vluchtelingen opvangt. De eisen van het GSP+-pakket blijven voor Pakistan, ook nu. De resolutie die in april 2021 hier is aangenomen staat nog steeds.

Daarnaast vrees ik voor de vrijheid van godsdienst in Afghanistan. Voor christenen en andere gelovigen ziet de toekomst er diepzwart uit. De EU moet hen niet uit het oog verliezen. Reden te meer dus om met spoed een nieuwe Speciale gezant voor de godsdienstvrijheid te benoemen!

De EVP-fractie schrijft in een brief aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, dat er met spoed een nieuwe Speciale gezant godsdienstvrijheid benoemd moet worden.

Zowel tijdens onze fractievergaderingen als in persoonlijke gesprekken heb ik verschillende keren duidelijk gemaakt dat deze positie met spoed opnieuw ingevuld moet worden. De christendomcratische EVP-fractie in het Europees Parlement, waar de ChristenUnie ook toe behoort, is dat met mij eens en heeft nu op mijn verzoek een brief geschreven aan Ursula von der Leyen.

In het schrijven wordt benadrukt “hoe belangrijk het is om deze functie met spoed te vervullen”. De Europese Commissie wordt daarnaast opgeroepen om “zonder onnodig uitstel een nieuwe speciale gezant te benoemen en om zijn institutionele mandaat en capaciteit te versterken om Europa te helpen zijn focus op de bescherming van religieuze minderheden te verscherpen.”

Peter van Dalen
© Henk-Jan Oudenampsen
14-09-2021
Buitenland
https://www.petervandalen.eu/

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies