Kerst: Hemel en aarde in beweging

Kerst is voor veel mensen een gezellige tijd. Samen zijn met familie en vrienden, lekker eten, en elkaar verrassen met cadeaus. Maar waarom vieren we Kerst? En wat is de achtergrond van dit feest? Met Kerst kwamen hemel en aarde in beweging. In dit artikel lees je daar meer over. De redactie van christelijknieuws.nl wenst u fijne Kerstdagen en Gods zegen!

Maria werd zwanger

Bijna overal in de wereld wordt de christelijke jaartelling gebruikt. Deze heeft als startpunt de geboorte van Jezus Christus. Zijn moeder, Maria, kreeg bezoek van een engel, die zei dat ze zwanger zou worden en de Zoon van God zou baren. De engel vertelde haar ook dat ze het kindje Jezus moest noemen.

Jozef, die ondertrouwd was met Maria, hoorde dat zij zwanger was. Omdat het kindje niet van hem was, wilde hij een eind maken aan hun relatie. Maar een engel vertelde hem in een droom over het wonder dat er met Maria was gebeurd. Jozef was diep onder de indruk en trouwde met Maria.

Jozef en Maria op reis

Jozef en Maria woonden in Nazareth in het land Israël. In die tijd had Israël geen eigen regering. Het land was veroverd door de Romeinen. Keizer Augustus wilde weten hoeveel mensen er bij zijn wereldrijk hoorden. Alle mensen moesten zich daarom laten inschrijven in de stad van hun voorouders.

Jozef ging samen met de zwangere Maria op weg van Nazareth naar Bethlehem, de stad van David. Hij stamde namelijk van David af. Er kwamen zo veel mensen naar Bethlehem, dat er voor Jozef en Maria geen plaats was in de herberg.

Herders naar het kindje

Toen Maria’s kindje geboren was, wikkelde ze Hem in doeken en legde Hem in een voederbak. Buiten Bethlehem, in het veld, waren herders die op hun schapen pasten. Opeens stond er een engel bij hen, die zei: ‘Ik kom jullie goed nieuws vertellen, dat het hele volk blij zal maken. Vandaag is jullie Redder geboren in de stad van David; Hij is de Christus.’

Er kwamen nog veel meer engelen bij, en ze prezen God: ‘Ere zij God.’

Toen de engelen teruggegaan waren naar de hemel, gingen de herders naar Bethlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en het kindje in de kribbe.

Wijzen uit het oosten

Er kwamen wijze mannen uit het oosten naar Jeruzalem. Ze gingen naar het paleis en vroegen: ‘Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien.’ De geleerden van Israël zeiden: ‘In Bethlehem, want dat hebben de profeten geschreven.’

De wijzen reisden verder. De ster die zij in het oosten hadden gezien, ging hun voor en bleef staan boven de plaats waar het kind was. Ze gingen het huis binnen en bogen zich voor het kind neer, en gaven Hem geschenken: goud, wierook en mirre.

Kerst, maar waarom?

God heeft in het begin alles gemaakt. De aarde, planten, dieren en mensen. Alles was prachtig, volmaakt. God ging vertrouwelijk om met de eerste mensen, Adam en Eva. Maar zij werden ongehoorzaam en de relatie met Hem werd daardoor verbroken. De mensen zouden voor altijd van God gescheiden zijn. Maar uit liefde zorgde God voor een reddingsplan. Zijn Zoon, Jezus Christus, kwam uit de hemel en werd als mens op aarde geboren.

Hij stierf aan het kruis, en droeg daar de straf voor onze zonden (verkeerde daden). Maar na drie dagen werd Hij weer levend. Hij overwon de zonde en de dood. Daardoor kunnen mensen weer een relatie met God krijgen.

Redactie Christelijknieuws
AmpsenDesign
21-12-2021
Onderwijs
https://www.leven.nu

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies