Mijn God

Column – Er was eens een jonge jood die aan zijn rabbijn vroeg: Waarom staat er “de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jacob” en niet “de God van Abraham, Izaäk en Jacob”? De rabbijn dacht even na en antwoordde: “Het is dezelfde God. Maar God had met Abraham een andere relatie dan met Izaäk en met Jacob weer een andere. Daarom staat er dat Hij de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van Jakob is en niet de God van Abraham, Izaäk en Jacob.”

Unieke relatie

Van dit antwoord mag je denken wat je wilt, maar ik vind hierin een mooie les. God heeft niet alleen met elk van deze aartsvaders een unieke relatie, maar ook met elk van ons. Ik vind nog een andere les en dat is deze: ik moet/mag er niet van uitgaan dat de relatie die God met mij heeft ook zou moeten gelden voor mijn broeder en/of zuster.

Volg jij Mij

In Johannes 21 vinden we wat dit betreft een bijzonder voorval. In dit hoofdstuk gaat het om het herstel van Petrus. Nadat dit had plaatsgevonden zegt de Heere Jezus tegen Petrus: “Volg Mij. Toen Petrus zich omkeerde zag hij de discipel volgen die Jezus liefhad, die ook bij de maaltijd naar zijn borst overgeleund en gezegd had: Heer, wie is het die U overlevert? Toen Petrus dan deze zag, zei hij tot Jezus: Heer, maar wat zal er met deze gebeuren? Jezus zei tot hem: Als ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het jou aan? Volg jij mij.”

Maar één opdracht

De Heer zou met Petrus een andere weg gaan dan met Johannes. Het gaat ons niet aan de Heere Jezus aanwijzingen te geven hoe Hij met Zijn discipelen moet omgaan. Voor elk van hen heeft Hij maar één opdracht: Volg jij mij! Met elk van ons heeft de Heer immers een unieke relatie.

Uitkomen op één plaats

En weet je wat ik dan zo mooi vind? Uiteindelijk komen wij, zij het wellicht langs verschillende wegen waarin we de Heer zijn gevolgd, op één plaats uit: het Vaderhuis. In die zin is God voor elk van ons uniek en kunnen jij en ik zeggen: Hij is mijn God.

Willem van Leiden

Van de auteur verscheen het boek:

Dan wil ik wel naar de hemel!

Deze columns zijn in 2022 gepubliceerd op de website Christelijknieuws.nl onder het pseudoniem van Willem van Leiden.

ISBN 978-94-91888-10-6,

144 pagina’s, gebonden,

prijs € 19,50

Verkrijgbaar in de webshop: www.erismeer.nl

Willem van Leiden
© Henk-Jan Oudenampsen
13-01-2022
Onderwijs
https://www.christelijknieuws.nl/willemvanleiden

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies