Israelische ambassadeur op bezoek bij Christenen voor Israel in Oekraine

Vandaag was de Israëlische ambassadeur Michael Brodsky op bezoek bij ons team in Vinnitsa. Hij had allerlei ontmoetingen, maar heeft ruim de tijd genomen om ons en enkele kerkleiders te ontmoeten. Dit vond plaats in hetzelfde gebouw als waar onze opslag- en inpakplaats van de voedselpakketten is.

Op 6 december waren we op zijn uitnodiging op bezoek in het kantoor van de Israëlische ambassadeur in de ambassade in Kiev, waar hij al zei ons te willen bezoeken. We hadden echter nooit verwacht dat hij al zo vlug in Vinnitsa zou zijn.

Grootmoeder

We verwelkomden hem en daarna nam hij uitgebreid het woord en vertelde over zijn familiegeschiedenis, die zich vooral in de provincie Vinnitsa heeft afgespeeld. Zijn grootmoeder heeft als 20-jarig meisje het concentratiekamp Pechora overleefd door eruit te ontsnappen, waarna een Oekraïense familie op het platteland zich over haar ontfermde en haar met gevaar voor hun eigen levens tot het einde van de Tweede Wereldoorlog verborg.

De ambassadeur vertelde dat de ‘meeste rechtvaardigen uit de volkeren’ (mensen die een onderscheiding hebben gekregen vanwege hun hulp aan Joden in de Tweede Wereldoorlog, red.) in Oekraïne uit de provincie Vinnitsa afkomstig zijn.

Een hele eer

Ook de verantwoordelijke voor 160 Baptistenkerken, Vladimir Vuzy, nam het woord en vertelde dat het een hele eer is dat een Israëlische ambassadeur ons bezoekt. Het is de eerste keer dat het zover mocht komen. Ook vertelde hij dat zijn grootouders en die van zijn vrouw Joodse families hebben verborgen tijdens de Holocaust.

Eén van de vragen aan de ambassadeur was wie in zijn familie het initiatief heeft genomen om alija te maken. We dachten: dit moet het idee zijn geweest van zijn grootouders of zijn ouders, maar hij antwoordde: “Het was mijn idee als 17-jarige jongen en na lang aandringen gingen mijn ouders akkoord. We zijn toen allemaal vertrokken in het begin van de jaren negentig, via Leningrad naar Finland waar we geholpen werden door een christelijk gezin.”

Vriendschap

Tot slot sprak de ambassadeur zijn waardering uit voor de vriendschap met christenen uit Oekraïne, iets wat heel belangrijk is voor Israël. Speciale dank ging uit naar Christenen voor Israël vanwege de praktische hulp bij de terugkeer van Joden naar Israël en de tienduizenden voedselpakketten die ieder jaar worden verstrekt aan Joodse ouderen en overlevenden van de Holocaust.

Christenen voor Israel
Christenen voor Israel
21-01-2022
Buitenland
https://www.christenenvoorisrael.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies