VOW

Column – De 3 letters VOW staan bij de afdeling burgerzaken van je gemeente voor ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’. Is er geen aangifte van verhuizing gedaan en is er geen adres meer bekend van een inwoner van de gemeente? Dan volgt de ambtshalve procedure Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW). Deze persoon wordt dan uitgeschreven naar: adres Onbekend, land Onbekend. Die persoon staat dan formeel niet meer op een actueel adres ingeschreven.

Honderden inwoners vertrokken

Ik kwam vanmiddag op deze gedachte tijdens mijn dagelijkse wandeling. Hoe het kwam weet ik niet meer, maar op een gegeven moment vroeg ik mij af wat er bij de afdeling burgerzaken van mijn gemeente gaat gebeuren als op een bepaald moment ineens honderden inwoners vertrokken zijn. Gelijktijdig en in een tijdsbestek korter dan het knipperen van je ogen.. Gelovigen weten wat er dan is gebeurd. Dat heeft te maken met de wederkomst van Christus. Zij zijn dan in een ondeelbaar ogenblik vetrokken van de planeet aarde. Weet je niet waar ik het nu over heb? Dan raad ik je aan 1 Thessalonicenzen 4:16-18 eens te lezen. Daar wordt de essentie van wat er gaat gebeuren beschreven.

Chaos

Ga er maar van uit dat er een enorm chaos gaat ontstaan als duizenden christenen van alle continenten op hetzelfde moment zijn vertrokken. Ik wil dit niet verder uitdiepen, maar je zult je kunnen voorstellen dat er gigantische rampen gaan gebeuren op het moment dat de posten bij fatale functies van het ene moment op het andere moment niet meer zijn vervuld. Het is niet zo moeilijk je een voorstelling te maken van tal van catastrofes die gaan ontstaan en in te zoemen op wat dat aan slachtoffers gaat kosten.

Oplossing van een probleem?

Terwijl ik wat mijmerende over de consequenties van de wederkomst van de Here Jezus voor de ‘achterblijvers’ kwam er een wat vreemde gedachte bij mij boven. Zouden door het vertrek van de gelovigen ook problemen opgelost worden? Wat denk je van het huisvestingsprobleem? Opeens staan er veel woningen leeg, omdat de bewoners ‘zijn vertrokken’. Die zullen toch niet leeg blijven staan? Zal de overheid deze woningen vorderen en wordt hierdoor in één klap het huisvestingsprobleem opgelost? Misschien blijven er nog wel woningen over voor de huisvesting van statushouders. En misschien ook nog wel voor asielzoekers. Dan in het probleem ‘Ter Apel’ ook direct opgelost.

Vragen en geen antwoorden

Ik ga in gedachten terug naar de afdeling burgerzaken van mijn gemeente waar bekend wordt dat mijn vrouw en ik met onbekende bestemming zijn vertrokken. En dat geldt niet alleen voor ons, maar voor alle gelovigen in mijn woonplaats. Reken maar dat er paniek ontstaat. Eerst willen ze misschien nog wel even afwachten of ze toch nog weer terugkeren. Als ze horen dat dit fenomeen zich wereldwijd heeft voltrokken zal er volgens mij sterk behoefte gaan bestaan aan antwoorden vanuit de wetenschap. Wat is er gebeurd? Hoe kon dit gebeuren? Komen ze nog terug en zo ja wanneer? Ik zal je verzekeren dat de wetenschap deze vragen niet zal kunnen beantwoorden. Vanuit de wetenschap zullen geen antwoorden komen. Een antwoord kan komen uit de hoek van de mensen die ooit de boodschap hebben gehoord, maar er verder uit ongeloof niets mee hebben gedaan. Was het dan toch waar…?

Bekende bestemming

Ik vermoed dat mijn persoonslijst bij de afdeling burgerzaken de aantekening VOW krijgt. Dat kan haast niet anders. Daar weten ze niet anders dan dat ik met onbekende bestemming ben vertrokken. Over een terugkeer is niets bekend.

Vertrokken Onbekend Waarheen geldt niet voor een christen. Die gelooft in en is bekend met de plek waar hij/zij eindeloos zal verder leven. En dat het vertrek van deze planeet naar het Hemels Vaderhuis op redelijk korte termijn kan gebeuren. Dat weten we toch ook!?

Willem van Leiden

Van de auteur verscheen het boek:

Dan wil ik wel naar de hemel!

Deze columns zijn in 2022 gepubliceerd op de website Christelijknieuws.nl onder het pseudoniem van Willem van Leiden.

ISBN 978-94-91888-10-6,

144 pagina’s, gebonden,

prijs € 19,50

Verkrijgbaar in de webshop: www.erismeer.nl

Willem van Leiden
© Henk-Jan Oudenampsen
28-01-2022
Onderwijs
https://www.christelijknieuws.nl/willemvanleiden

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies