Meer aandacht nodig voor mentale gezondheid jongeren

Er moet meer aandacht komen voor de mentale gezondheid van onze jongeren. Dat vinden ChristenUnie en GroenLinks, samen met de jongerenorganisaties van de partijen; PerspectieF en Dwars. Samen met Generatie aan Zet presenteren zij vandaag het manifest Hoopvol Perspectief als aanzet voor het Ronde Tafelgesprek hierover vandaag in de Tweede Kamer.

Door onder andere de financiële druk op studenten drastisch te verminderen, het taboe op mentale problemen te doorbreken en ervoor te zorgen dat elke jongere toegang heeft tot laagdrempelige hulp willen de ondertekenaars van het manifest de mentale gezondheid van jongeren hoog op de agenda zetten. En dat is nodig. Cijfers laten een somber beeld zien als het gaat om de gezondheidsproblemen die jongeren ervaren, denk aan eenzaamheid, somberheid en angst. In de zomer van 2021 gaven drie op de tien jongeren aan psychische zorgen of problemen te hebben. Maar ook al in 2019, voor corona, uitte het SER jongerenplatform zijn zorgen over de hoge mentale druk onder studenten en sprak over aanzienlijke studiestress en prestatiedruk.

Alle reden om hier snel werk van te maken. ChristenUnie, GroenLinks, PerspectieF en Dwars hebben hun ideeën in een manifest gebundeld. Zij zijn daarvoor in gesprek gegaan met MIND, Generatie Aan Zet, ISO, LAKS, CNV Jongeren en het Trimbos Instituut. Wat betreft de ondertekenaars is dit manifest een eerste aanzet voor het nationale preventieakkoord mentale gezondheid waar recent een verkenning naar is gedaan. Een opvallend detail aan het manifest is dat het tiende punt leeg is. Hiermee laten de partijen zien dat de aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren in beweging is en nieuwe ideeën welkom zijn.

De punten uit het manifest:

1. Doorbreek het taboe op mentale problemen

2. Zorg dat elke jongere toegang heeft tot laagdrempelige hulp

3. Bied elke leerling of student de mogelijkheid om met een mentor in gesprek te gaan

4. Help jongeren om een sociaal netwerk op te bouwen

5. Maak gezonde keuzes makkelijker en normaler

6. Laat schulden de toekomst van jongeren niet belemmeren

7. Zorg dat jongeren niet dakloos worden

8. Gun jongeren meer rust en ruimte en stap af van het maakbaarheidsideaal

9. Betrek jongeren actief bij het maken van nieuw beleid rond mentale gezondheid

Mirjam Bikker, ChristenUnie-Kamerlid en initiatiefnemer: “Het is hoog tijd dat we werken aan een hoopvol perspectief voor onze jongeren. De belofte dat het wel goed komt als je maar hard werkt, is failliet. Veel jongeren hebben te maken met psychische zorgen en mentale druk. Samen met de andere partijen ben ik om tafel gegaan met de vraag hoe we de mentale weerbaarheid kunnen vergroten en de mentale kwetsbaarheid van jongeren op de agenda kunnen zetten. Ik ben dan ook blij dat manifest er ligt en ben gemotiveerd om mij hier hard voor te maken.”

Lisa Westerveld, GroenLinks-Kamerlid: “We hebben een samenleving gecreëerd waarin het steeds belangrijker is wat iemand heeft bereikt, in plaats van wie iemand is. Terwijl je juist als je jong bent mag struikelen, of een verkeerde keuze mag maken om daarvan te leren. Met elkaar moeten we zorgen dat jongeren weer die ruimte krijgen.”

Christenunie – Anne-Saar Kunz
Christenunie
14-03-2022
Jongeren
https://www.christenunie.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies