Medair maakt aanvoer hulpgoederen naar zes steden in Oekraine mogelijk

Medair is in Oekraïne begonnen met de aanvoer van hulpgoederen naar zes steden in West-Oekraïne. De goederen worden vanuit Polen aangevoerd. In West-Oekraïne zijn veel vluchtelingen. De steden in dit deel van Oekraïne zijn voor veel van de vluchtelingen een tussenstop op hun vlucht. De hulp van Medair zorgt ervoor dat de essentiële levensbehoeften aangevoerd kunnen worden vanuit het westen en beschikbaar zijn voor de vluchtelingen en voor de mensen die de vluchtelingen opvangen. Het gaat om goederen als tandenborstels, zeep en warme dekens.

Ook in Polen werkt Medair, in het grensgebied met Oekraïne bij Przemysl. Bij verschillende grensovergangen zijn transitcentra ingericht waar Medair zorgt voor eten, onderdak, toiletartikelen, dekens en medische hulp. Daarnaast geeft Medair traumahulp.

Continueren en ondersteunen van alle vrijwilligersinitiatieven

Bijzonder aan deze situatie is de inzet van ontzettend veel vrijwilligers en plaatselijke organisaties. Medair ondersteunt deze initiatieven en versterkt ze. De inzet voor vluchtelingen door zoveel vrijwilligers is absoluut ongelooflijk’, zegt Damon Elsworth, leider van Medair’s noodhulpteam, vanuit Polen. ‘We komen echter op een punt dat veel van deze geweldige vrijwilligers weer aan hun gewone werk moeten oppakken. Ons project zal helpen om de inzet van de vrijwilligers te ondersteunen en ervoor zorgen dat hulp ook de komende maanden beschikbaar blijft voor de vele, vele getroffen gezinnen.’

We willen ook dat de vele initiatieven gebundeld en gestandaardiseerd worden en dat de hulp doorgaat. Er worden bijvoorbeeld pakketten met toiletartikelen uitgedeeld. Medair wil dat alle pakketten compleet zijn en bestaan uit essentiële producten zoals tandenborstels, zeep en tandpasta. Die pakketten moeten in alle grenscentra beschikbaar zijn.

Het werk van Medair is daarmee een consistent en continue vervolg op de vele losse particuliere en lokale initiatieven. De hulp voor de vluchtelingen en voor de gezinnen die vluchtelingen opvangen moet voor iedereen gelijk en beschikbaar zijn.

Traumahulp

Het conflict in Oekraïne duurt nu al meer dan drie weken. Noodhulporganisatie Medair start met het verlenen van psychologische en psychosociale zorg in Polen en Oekraïne om families te helpen die getroffen zijn door het conflict.

“De situatie verandert snel. Mensen moeten halsoverkop vluchten voor het geweld, afscheid nemen van familieleden en beginnen aan lange, gevaarlijke reizen. Dat heeft een enorme impact op hun psychische gesteldheid”, zegt de Nederlandse Riët Kroeze, senior adviseur Psychologische en Psychosociale zorg bij Medair. “Door aan het begin van een crisis psychologische hulp te bieden, kunnen mensen beter verwerken wat hen overkomt en dat vermindert stress. Hierdoor herstellen ze sneller na na een traumatische ervaring”

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft trauma aangemerkt als een kritieke nood voor de mensen die door het conflict in Oekraïne getroffen zijn.

In Polen gaat Medair vrijwilligers trainen en begeleiden die psychische hulp geven in de opvangcentra voor vluchtelingen. Als meer specialistische hulp nodig is, verwijst Medair mensen door en zorgt dat deze hulp beschikbaar is. Medair gaat verder werken aan meer aandacht voor het belang van psychischische zorg en wil mensen weerbaarder maken tegen traumatische gebeurtenissen.

Voor deze activiteiten werkt Medair samen met twee organisaties: Arq International en Sounds of Change.

‘In Oekraïne en in Polen is er goed werkende psychologische zorg, maar omdat de vraag steeds meer toeneemt, kan de zorg het niet aan”, aldus Kroeze. “Doordat we samen met onze partners gespecialiseerde training en ondersteuning geven, kunnen we de psychische zorg die nodig is overeind houden, zonder dat we iets dubbel doen of ten koste van de bestaande zorg laten gaan.”

Cijfers

Op het moment van schrijven zijn ruim 3,3 miljoen mensen vanuit Oekraïne gevlucht naar omliggende landen. Polen heeft sinds 24 februari 2022 meer dan 2 miljoen vluchtelingen opgevangen. In Oekraïne zelf zijn ongeveer 6,5 miljoen mensen dakloos geraakt. Naar schatting hebben 12 miljoen mensen acute noodhulp nodig.

Informatie over Medair

Medair is een internationale hulporganisatie die noodhulp en herstel brengt naar families die kwetsbaar zijn geworden door natuurrampen, conflicten en andere crises. Het hoofdkantoor van Medair staat in Zwitserland, waar de Nederlander David Verboom CEO is. Medair is een christelijke organisatie.

Medair Nederland vertegenwoordigt Medair in Nederland en is gevestigd in Nunspeet.

Medair – Anke van Bruggen
Medair
24-03-2022
Hulpverlening
https://www.medair.org

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies