Mercy Ships ziet groei inzet Nederlandse vrijwilligers

Maar liefst 103 Nederlanders zetten zich in 2021 in op één van de schepen van medische hulporganisatie Mercy Ships: een stijging van 74% ten opzichte van 2020. Met daarnaast een stabiele stroom van giften – in totaal € 7.220.000 -, blikt Mercy Ships Holland dankbaar terug op het uitzonderlijke jaar 2021. Het werk in Afrika ging door, ook al konden de schepen niet fysiek aanwezig zijn. In samenwerking met lokale klinieken heeft Mercy Ships 3.138 operaties verricht, naast 16.067 tandheelkundige behandelingen en 1.343 medische trainingen.

Net zoveel operaties

Een van de doelen van Mercy Ships in 2021 was om net zoveel mensen te helpen als normaal gesproken met de ziekenhuisschepen. Dankzij partnerschappen met andere organisaties, gezondheidsministeries en directe zorg op de vaste wal is het gelukt om dit doel te behalen. Daarnaast richtte Mercy Ships zich op het opleiden van gezondheidsprofessionals en het versterken van gezondheidssystemen. Verspreid over het Afrikaanse continent vonden trainings- en mentorprogramma’s plaats. Via e-learnings droeg Mercy Ships zowel coronagerelateerde als algemene medische kennis over in meerdere landen.

Martijn Provily, directeur van Mercy Ships Holland: ‘2021 was net als 2020 een uitzonderlijk jaar, waarin de coronapandemie een grote invloed had op de wereld. Het maakt ons als Mercy Ships extra dankbaar dat we, ook al waren onze schepen niet fysiek in Afrika, toch evenveel mensen hebben kunnen helpen met een gratis operatie of medische training. Vanuit Mercy Ships Holland zijn we natuurlijk bijzonder trots op al die Nederlanders die zich op onze schepen of in Afrika hebben ingezet. De stijging van 74 % meer Nederlandse vrijwilligers ten opzichte van 2020 staat in relatie met de aanwezigheid van de Global Mercy in Antwerpen, maar tegelijkertijd zien we ook een verhoogd bewustzijn bij mensen om zich in te zetten voor de nood in de wereld.’

Het werk van Mercy Ships in Nederland

Ook in 2021 speelde het Nederlandse kantoor van Mercy Ships een belangrijke rol in het werk van Mercy Ships wereldwijd. Het European Distribution Center (EDC) in Rotterdam verscheepte dit jaar in totaal 37 containers naar de Africa Mercy en de Global Mercy, en nog eens 5 containers en 19 luchtvrachten met medische beschermingsmiddelen naar Afrika. Aan giften in natura en kortingen op goederen voor de schepen werd een bedrag van € 539.000 ontvangen.

Vrijwilligers en donateurs

Het werven van vrijwilligers is een belangrijke pijler voor Mercy Ships Holland. In totaal stapten 52 Nederlanders aan boord van de Global Mercy, en 51 aan boord van de Africa Mercy – een stijging van maar liefst 74%. Ook het aantal aanmeldingen voor toekomstig vrijwilligerswerk nam flink toe in 2021: in totaal meldden zich 241 mensen aan, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2020.

Om donateurs op de hoogte te brengen over het werk in Afrika, organiseerde Mercy Ships Holland in 2021 2 keer een online event, en 1 keer een online avond speciaal voor ondernemers. Geïnteresseerden in vrijwilligerswerk sloten aan bij een van de online informatieavonden die 11 keer plaatsvonden in 2021.

Het werk op de schepen

Vanwege de coronapandemie kon de Africa Mercy in 2021 helaas niet in Afrika aan het werk zijn. Om de tijd zo nuttig mogelijk te besteden, werd de al geplande restauratie van het schip naar voren geschoven. Honderden vrijwilligers zetten zich in om alvast een flink deel van het restauratiewerk te verrichten, zodat hier later tijd op kan worden bespaard.

Ook op de Global Mercy werd volop gewerkt om het schip af te bouwen. Na een aantal proefvaarten was op 16 juni 2021 de officiële oplevering, een feestelijk moment. Vervolgens voer het schip naar Antwerpen, waar het tot het einde van 2021 heeft gelegen voor het inbouwen van de medische apparatuur.

Vooruitblik

Voor 2022 kijkt Mercy Ships er naar uit om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen met medische zorg, op en rond de schepen in Afrika. Naast de Africa Mercy, waar momenteel al volop operaties plaatsvinden, zal eind mei 2022 ook de Global Mercy aanmeren in Dakar, Senegal. Het schip wordt hier met een feestelijke ceremonie officieel ingewijd in Afrika. Daarna begint een maand van medische trainingen: de trainingsfaciliteiten op het schip worden uitvoerig getest door artsen en trainees zodat duidelijk wordt hoe Mercy Ships met de Global Mercy de bevolking van Afrika zo goed mogelijk kan dienen.

Mercy Ships Holland – Alinda Lenting
Mercy Ships Holland
10-05-2022
Hulpverlening
https://www.mercyships.com

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies