Omair: God heeft me vrijgemaakt en houdt mij nu uit de gevangenis

Een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete. Dat was de laatste uitspraak in de strafzaak van Omair* uit Algerije. Een slepende zaak, die jaren geleden begon. Hij werd beschuldigd van het printen en verspreiden van christelijke literatuur. Ze sloten zijn bedrijf en hij werd gedaagd. Tegen elke uitspraak ging Omair in beroep. Veertien keer stond hij voor de rechter. Niet één keer veroordeelde de rechter hem tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. “God heeft me vrijgemaakt en houdt mij uit de gevangenis, zodat ik van Zijn liefde mag delen.”

Omair is een van de eerste christenen uit het Kabyle-berggebied. Bij de eerste outreach in het berggebied, in 1981, kwamen er veertig jonge mannen tot geloof. Die veertig mannen groeiden uit tot een groep van meer dan 100.000 Jezus-volgers. OM werkt samen met de lokale kerk, om deze christenen uit te zenden naar gebieden waar nog veel onbereikten wonen.

De Algerijnse evangelist is blij dat hij opnieuw naar huis kan, naar zijn vrouw en twee tieners. Hij voelt zich gedragen door het gebed van zijn broers en zussen van over de hele wereld. Ook tegen deze uitspraak zal hij in beroep gaan, als een manier om te getuigen van zijn God. Hij weet dat er een kans is dat een volgende uitspraak wel resulteert in gevangenschap, in plaats van de vrijspraak waar hij op hoopt en voor bidt.

Biddend, lezend en vastend, houdt hij vol. Denkend aan de levens die hij heeft zien veranderen in zijn gemeenschap. “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Romeinen 8:35-39.”

In het Kabyle-berggebied, ten oosten van de hoofdstad Algiers, heeft God ruim 100.000 harten aangeraakt. Daar ontstaan levende gemeenschappen. In de rest van Algerije wonen veertig miljoen onbereikte mensen. Daar zijn ongeveer duizend christenen, verdeeld onder 25-30 kleine gemeenschappen. Christenen in Algerije worden vervolgd. Ze worden beschuldigd van godslastering of evangelisatie. Christenen belanden om die reden ook in de gevangenis. De Algerijnse overheid voert campagne tegen de Protestantse Kerk en kerken moeten gedwongen de deuren sluiten.

Operatie Mobilisatie
© Henk-Jan Oudenampsen
19-05-2022
Evangelisatie
https://www.operatiemobilisatie.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies