Verlegenheid bij ouders over de digitale opvoeding

Veel ouders weten niet wat ze aan moeten met de digitale opvoeding van hun kinderen. In bijna elk huishouden is een schermpje niet meer weg te denken, toch voelen ouders het ongemak daarbij. Dit ongemak resulteert in een negatieve houding ten opzichte van een beeldschermen en dit dragen ze vaak onbewust over op hun kinderen. Dit blokkeert een positief gesprek in het gezin en raakt ook de geloofsopvoeding. Vraag aan een kind ‘wat vindt God van schermen?’ en je krijgt als antwoord ‘slecht!’.

In ons inspirerende artikel – Mam mag ik op een schermpje?- gaan we hier dieper op in door drie handreikinegne te geven voor het maken van keuzes rondom schermgebruik in jonge gezinnen èn hoe je dit kunt verbinden met praktisch geloven.

‘Wij zien veel gezinnen worstelen met dit onderwerp. In de afgelopen weken hebben we er veel openhartige gesprekken over gevoerd. Wij willen ouders en opvoeders ondersteunen om vanuit een positief kritische houding het gebruik van beeldschermen met hun kinderen te bespreken. Dat is belangrijk en nodig! Leren fietsen moet je oefenen, het leren gebruiken van beeldschermen ook en dat is vele malen complexer. Wij verbinden dit opvoedkundige onderwerp aan geloven in het dagelijks leven.’ aldus Hilde Sneep en Annasjouk Nijhof, oprichters van Xpeditie 3.6.0.

Het is misschien de meest gestelde vraag in ieder gezin met jonge kinderen. Even een filmpje kijken is natuurlijk heerlijk, kinderen gaan er helemaal in op. Ouders voelen zich er vaak ongemakkelijk bij. Hoeveel schermtijd moet je ze geven? Wat laat je ze wel en niet kijken? En welke invloed heeft mediagebruik op hen? En ook, hoe betrek je God daarbij? De digitale opvoeding is een uitdaging en tegelijk noodzakelijk in ieder gezin! Het stellen van grenzen is nodig. Waar laat je je door leiden? Drie handreikingen voor het maken van keuzes rondom schermgebruik in jonge gezinnen èn hoe je dit kunt verbinden met praktisch geloven.

1. Een positief kritische houding

Beeldschermgebruik heeft vaak een negatieve lading die resulteert in een negatieve houding van ouders ten opzicht van beeldschermen. En dat is begrijpelijk. Er is veel strijd in gezinnen over wat wel en niet mag en hoe lang. Het geeft ouders ook vaak een schuldgevoel; je kinderen op zaterdagmorgen twee uurtjes voor het scherm zetten, zodat je kunt uitslapen, dat voelt heel dubbel en ongemakkelijk.

Kinderen weten vaak meer dan hun ouders. Ze zijn handiger en sneller, nieuwe ontwikkelingen zijn nauwelijks bij te houden. In de opvoeding voelt het niet logisch als kinderen meer weten dan hun ouders. Dat geeft een onzeker gevoel. Schermgebruik roept bij ouders ook angst op; waar gaat het heen als ze ouder worden, er is zoveel dat je niet ziet en hoe ga je om met de verslavende werking van het algoritme?

Kinderen proeven de negatieve houding van hun ouders en dat helpt niet om kinderen wegwijs te maken in beeldschermgebruik.

Een negatieve houding heeft ook effect op het Godsbeeld van kinderen. Vraag een kind ‘wat vindt God van schermen?’ en veel kinderen zeggen direct ‘slecht!’. Dat komt doordat ouders een spiegel zijn voor wie God is. Een negatieve houding creëert een beeld van God als boeman en geeft kinderen het gevoel dat ze iets doen wat niet mag en goed is. Dat beeld van God wil je als ouder niet doorgeven!

Kies voor een positieve houding en laat je niet leiden door angst. Een positieve houding is de basis voor het gesprek dat essentieel is in de digitale opvoeding. Keer het om! Kijk allereerst naar schermen door wat er wel kan, denk aan navigeren, ontspannen, creatief zijn, leren en informatie verzamelen en nog veel meer. Kies vervolgens voor een houding van nieuwsgierigheid, ‘wat doet je kind en hoe beleeft hij dat?’. Ontdek samen wat wijs en dwaas is ten aanzien van schermgebruik, maak samen afspraken en tegelijk stel je grenzen.

2. Bedenk hoe God je heeft gemaakt

‘Het is een wonder, zoals ik ben gemaakt’ staat er in Psalm 139: 14. En zo is het. De kennis over ons brein kun je inzetten om op een positieve manier schermtijd en geloof aan elkaar te koppelen*. God heeft onze hersenen zo gemaakt dat wanneer we iets vaak doen, er als het ware ‘snelwegen’ in ons brein ontstaan. Een verbinding die snel en efficiënt is, je wordt ergens heel goed in. Heel anders dan het ‘geitenpaadje’ als we iets voor het eerst doen. Dan is het lastig en moeizaam. God wil graag dat we veel verschillende snelwegen in onze hersenen aanleggen. Deze kennis nodigt uit tot een positief gesprek met vragen als ‘waarom vindt God dat belangrijk? Denk aan jouw snelwegen, wat vind je van jouw schermtijd? Kan het meer, moet het anders?’. Overigens kunnen volwassenen deze vragen ook zichzelf stellen. In een goed gesprek deel je je eigen verhalen en doe je samen nieuwe ontdekkingen.

3. Gebruik de ‘Screenprotector van God’

Beeldschermen hebben invloed op wat je doet en zegt, op de manier waarop je contact hebt met anderen en je zelfbeeld. Je kunt onzeker worden van al die leuke influencers, zij hebben likes die jij niet hebt. Whats-app is heel handig, maar ook om een ruzie uit te praten? Kinderen moeten weten wat de invloeden zijn, hoe dat werkt en om dit bij zichzelf te herkennen.

Deze invloeden raken de identiteitsontwikkeling van kinderen; wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot anderen? Christelijke ouders willen, dat de identiteit van hun kinderen is geworteld in de liefde van God. Kinderen mogen weten dat ze geliefd zijn en uitgedaagd worden om Zijn liefde uit te delen aan de mensen om hen heen. In een digitale opvoeding is het dus belangrijk de invloed van beeldschermen te verbinden aan wie zij zelf zijn in een leven met God.

Kinderen moeten leren om tussen het beeldscherm en henzelf als het ware een ‘Screenprotector van God’ te zetten. Bij die screenprotector gaat het steeds om de vraag ‘Is de liefde van God bij jou en mij erbij? Wat doe ik dan?’. Bij zo’n gesprek horen vragen als

‘Is Gods liefde erbij? Wat gebeurt er in het spel, de app, het filmpje etc.? Werkt dat in de fysieke wereld ook zo? Welke ‘snelwegen’ maak je in je hoofd? Waar zie je Gods liefde? Wat is goed om te doen?’.

De digitale opvoeding vraagt continue aandacht en iedere leeftijd vraagt weer iets anders. Houdt de positieve houding vast en wees nieuwsgierig, dan laat jouw kind je verrassen en kom je samen tot mooie ontdekkingen.

Xpeditie 3.6.0. online platform en meer

Xpeditie is een online platform waarop gezinnen worden geïnspireerd en ondersteund, zodat kinderen ontdekken wie Jezus is, wie ze zelf zijn en hoe ze met Hem kunnen leven. Met een creatieve en vernieuwde invalshoek is er iedere maand een nieuwe online Xpeditie voor gezinnen die ingaat op een actueel thema of probleem dat gezinnen ervaren. Ieder gezin dat geloofsopvoeding actief vorm wil geven, kan mee op Xpeditie. Xpeditie 3.6.0. is er met hun materiaal, workshops en trainingen ook voor de kerk. www.xpeditie360.nl

Xpeditie 360 – Annasjouk Nijhof
Xpeditie 360
16-06-2022
Jongeren
https://www.expeditie360.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies