Amir Tsarfati: Zorgen rond vorming nieuwe regering Israel

De ontwikkelingen rond de Israëlische Knesset blijven zorgelijk volgens Amir Tsarfati. Na de val van de regering van premier Naftali Bennett vorige week, heeft de strijd om het machtsvacuüm op te vullen epische proporties bereikt. Een groot deel van de discussie gaat over wie de verschillende partijen NIET zullen steunen, in plaats van wie ze WEL zouden steunen. De belangrijkste verguisde persoon is voormalig premier Benjamin Netanyahu.

bewijzen dat zij Netanyahu niet waren

Veel van de acties van Bennetts regering waren bedoeld om te bewijzen dat zij Netanyahu niet waren. Zij haten de man hartstochtelijk en willen dat de wereld weet dat zij alles in het werk stellen om Israël te veranderen in een staat die niet Netanyahu is. Het probleem is dat zij, door zo veel van het beleid van de vorige premier terug te draaien, de natie veel zwakker hebben achtergelaten – meer gericht op sociale rechtvaardigheid dan op militaire kracht. Dat is misschien prima als je in West-Europa zit waar iedereen hetzelfde denkt als jij. Maar het werkt niet als je omringd bent door vijanden die je hele natie de Middellandse Zee in willen duwen.

Netanyahu

Of Netanyahu genoeg invloed heeft om weer op de stoel van de premier te gaan zitten, valt nog te bezien. Zijn vijanden zijn zo bezorgd dat hij nog voor de verkiezingen van 1 november de regering zou kunnen overnemen, dat zij zelfs een controversieel wetsvoorstel hebben ingediend dat politici die strafrechtelijk worden vervolgd, verbiedt een regering te vormen. Netanyahu wordt nog steeds aangeklaagd voor een aantal politiek gemotiveerde corruptiezaken. Het enige wetsvoorstel dat nog transparanter tegen de voormalige premier had kunnen zijn, is een wetsvoorstel dat iedereen met de initialen “B.N.” verbiedt het ambt te bekleden. Het is geen verrassing dat de juridisch adviseur van de Knesset het wetsvoorstel onmiddellijk heeft verworpen. Het is een te belangrijk precedent om het er tijdens een verkiezingsperiode doorheen te jagen, vooral omdat het zo overduidelijk niet tegen iets maar tegen iemand is.

Yair Lapid

Toch hebben zij, in hun pogingen om Netanyahu binnenkort uit zijn ambt te ontzetten, een zo ongekwalificeerde interim-premier binnengehaald als maar mogelijk is: minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid. Dit is een man die geen echte militaire achtergrond heeft en zelfs nooit zijn middelbare schooldiploma heeft gehaald. Hij is meer bedreven in het aanbrengen van haargel dan in het maken van overheidsbeleid. Voor een regering die het afgelopen jaar vorm boven functie heeft gesteld en gevoelens boven kracht, past de liberale, progressieve Lapid precies in het plaatje.

Veranderingen

Het zal interessant zijn om te zien hoe de “regering van verandering” wordt veranderd. Maar ondanks alles hoeven we niet bang te zijn of ons zorgen te maken. God heeft hier de controle, zoals Hij dat heeft in alle regeringen in alle delen van de wereld. Soms komt Hij tussenbeide, soms laat Hij de naties aan hun lot over. Maar wat er ook gebeurt, wij weten dat het allemaal onder de grote paraplu valt van Zijn plan voor Zijn schepping, terwijl Hij ons voorwaarts leidt naar de tijd waarin wij voor altijd bij Hem zullen zijn in de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde.

Openbaring 21:1-4

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Lees meer over dit onderwerp op de website van Amir Tsarfati: beholdisrael.org

Amir Tsarfati

Amir Tsarfati werd geboren in Israël en heeft daar het grootste deel van zijn leven gewoond. Sinds hij zijn verplichte dienst bij de Israelische Defensietroepen vervulde, is hij doorgegaan als majoor in de IDF Reserve. Amir is de afgelopen twintig jaar een gids in Israël geweest en diende als chef-gids van Sar El Tours en CEO van Sar El Tours and Conferences. In 2001 werd hij oprichter en president van Behold Israel – een organisatie zonder winstoogmerk die wereldwijd realtime toegang biedt tot betrouwbare nieuwsbronnen en informatie over Israël vanuit de krachtige context van bijbelse geschiedenis en profetie.

Amir is getrouwd met Miriam en samen hebben ze vier kinderen. Zijn huis kijkt uit over de vallei van Megiddo (Armageddon), wat een constante herinnering is aan de oproep die de Heer hem heeft opgelegd om vanuit de Bijbel te onderwijzen wat Gods plannen zijn voor het einde der tijden.

Amir Tsarfati – Behold Israel
© Henk-Jan Oudenampsen
30-06-2022
Buitenland
https://www.beholdisrael.org

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies