Leon raakte in de ban van drankspelletjes

Leon de Groot is 22 jaar en werd afgelopen zondag gedoopt in de Basis in Apeldoorn. Als kind is hij maar een keer met zijn oma naar de kerk geweest met Kerst. Verder ging hij in het gezin waarin hij opgroeide nooit naar de kerk. Dit kwam omdat zijn vader het geloof tot op de dag van vandaag zag en ziet als iets waardoor er veel ellende in de wereld is gekomen. Zijn vader denkt ook dat mensen alleen kiezen voor het geloof om ergens bij te horen.

Drankspelletjes

Leon: “Toen ik 17 jaar oud was ging ik uit met vrienden. We gingen drankspelletjes spelen. Er was ook een meisje aanwezig dat ik leuk vond en ik wilde indruk op haar maken dus deed ik er flink aan mee. Dat was het begin van de vele drankspellen die ik daarna wekelijks herhaalde met mijn vrienden. Dat werd voor mij een normaal leven.

Jongerengroep

In 2019 kreeg ik een relatie en toen kwam ik voor de eerste keer bij een jongerengroep in de kerk. Mijn moeder was het op dat moment niet eens met mijn keuze om naar de kerk te gaan omdat ik het destijds alleen deed voor mijn vriendin. Na een poos is de verkering uitgegaan en toen ben ik 8 maanden niet meer in de kerk geweest. Uiteindelijk kreeg ik toch wel het verlangen om weer naar de jongerengroep te gaan. In die jongerengroep had ik namelijk regelmatige diepgaande gesprekken over mijn leven. Over wat ik graag wilde en waar het leven naartoe ging. Nergens anders had ik dit soort gesprekken. Met vrienden bleef het altijd heel oppervlakkig.

Hand op mijn hart

Ook ging ik op zondagochtend naar de kerkdienst. Tijdens een van die diensten nam de spreker een moment stilte in het gebeld en vroeg aan mensen om hun hand op te steken als zij God wilden gaan volgen. Ik twijfelde toen enorm om mijn hand op te steken en vroeg toen aan God: “als U wil dat ik U ga volgen, raakt U me dan alstublieft aan of laat iets weten.” En dit gebeurde. Het was net alsof ik ineens een hand voelde op mijn hart.

Allerlei verleidingen

Ik was daar enorm van onder de indruk, maar toch liet ik het achter me, want ik was nog helemaal gericht op allerlei verleidingen. Ik gamede bijvoorbeeld enorm veel en was nog steeds bezig met alcohol en feesten. Ik maakte nog niet de keuze voor God, ook al ervaarde ik wel dat Hij bestond en mij opzocht. Ik voelde loyaliteit naar mijn ouders en ik durfde niet zo goed naar de kerk te gaan, ook al deed ik dat af en toe wel.

Depressie

Ik belandde toen in een depressie die steeds erger werd. Ik kreeg hulp van een psychiater maar het werd er niet beter van. Nu weet ik dat dit soort tegenslagen vader voorkomen als je op het punt staat om een keuze te maken voor God en met Hem een relatie wilt aangaan.

Vriend van school

In deze periode kreeg ik contact met een vriend van school. Hij was altijd al christen en groeide steeds meer in zijn geloof. Met hem kon ik fijn praten over hoe ik me voelde en over het geloof en door hem ging ik steeds meer begrijpen over God.

Mijn ouders gingen scheiden

Vorig jaar gingen mijn ouder scheiden en dat vond ik erg lastig. Daarom besloot ik zijn zorgen en problemen voor te leggen aan God. Zo gaf ik God de kans om mij te steunen. Hij gaf mij rust en ik merkte dat Hij, ondanks alle moeilijke omstandigheden, steeds bij me was.

Richtlijnen in de Bijbel

Zo liet God zien dat ik Hem kon vertrouwen en ook dat zijn richtlijnen in de Bijbel niet bedoeld zijn om mij te straffen maar om me te helpen. Nu neem ik meer de tijd en de rust voor de dingen en probeer ik de richtlijnen die God ons geeft zo goed mogelijk na te volgen. Dit geeft mij duidelijkheid en rust in mijn hoofd.

Zoveel liefde en warmte

Met de jongerengroep van de kerk ben ik een aantal dagen naar de Achterhoek geweest. Tijdens een van die avonden gingen we met alle jongeren samen zingen en God aanbidden. Er was een moment waarop we onze ogen gesloten hadden om een gebed uit te spreken. Ik voelde dat er iemand naast me kwam zitten, ik ervoer zoveel liefde en warmte … ik opende mijn ogen en keek naast me maar zag niemand zitten.

Jezus stierf voor mij

Ik woon nu bij mijn moeder in huis. Zij heeft mijn geloof in God geaccepteerd. Mijn vader vindt dit nog lastig. Mijn ouders geven mij de ruimte om eigen keuzes te maken. Nu ik mijn eigen weg leer gaan wil ik graag de sprong in het diepe maken. Ik erken dat Jezus voor mij aan het kruis is gestorven. Ik wil graag verder groeien in het geloof en God beter leren kennen en het offer van Jezus voor mij leven aanvaarden.

—————

Over de Basis in Apeldoorn

De Basis is een bijzondere kerk in Apeldoorn gericht op evangelisatie. Wekelijks vinden honderden volwassenen en kinderen de weg naar de Basis. De Basisdiensten zijn voor iedereen toegankelijk. Je kunt gewoon binnenstappen. De diensten zijn altijd goed voorbereid en de sprekers gebruiken geen ingewikkelde christelijke woorden of onbegrijpelijke tradities. Je hoeft geen Bijbelse verhalen te kennen om de diensten goed te kunnen volgen. Je bent welkom! Meer informatie over de Basis is te vinden op de website van de Basis

Basis
Videostill – Basis
13-07-2022
Evangelisatie
https://www.basis.cc

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies