Wycliffe Bijbelvertalers zenden Klaasje Kooiker uit naar DR Congo

DRIEBERGEN – Afgelopen zondag stond de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst tijdens de middagdienst stil bij de uitzending van Klaasje Kooiker voor Wycliffe Bijbelvertalers. Klaasje gaat in DR Congo aan de slag als financieel manager.

Ds. H.J. van Marle preekte over Handelingen 8:35: “En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.” Filippus werd gezonden naar een Ethiopische man, die slechts een klein deel van Gods Woord tot zijn beschikking had, de Griekse vertaling van het boek Jesaja. God gebruikte dit Woord om deze man tot Christus te leiden.

Lokale betrokkenheid

Het doel van de uitzending is onder andere het opleiden van lokale collega’s op het gebied van financiën, zodat zij dit werk kunnen overnemen. Klaasje heeft de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan op financieel gebied in de ontwikkelingssector. Die gaat zij nu inzetten voor het Bijbelvertaalwerk.

Wycliffe Bijbelvertalers

Wycliffe Bijbelvertalers werd in Nederland opgericht in 1970. De organisatie zet zich middels projectondersteuning en veldmedewerkers in voor het vertalen van de Bijbel. Het Bijbelvertaalwerk ging nog nooit zo snel als nu. Alleen al in DR Congo zijn we in 2022 met zes nieuwe talen gestart.

Wycliffe Bijbelvertalers
woord van hoop
15-07-2022
Evangelisatie
https://www.woordvanhoop.nl/

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies