Is wraak zoet

‘Neem voor de Israëlieten wraak op de Midjanieten’. Dat is de laatste opdracht die Mozes van God krijgt. Het zal je maar gezegd worden. Twaalfduizend soldaten (uit elke stam 1.000) van Israël gaan erop af. En Midjan wordt verslagen. Iedereen wordt gedood, behalve de vrouwen die nog maagd zijn…

Bij het lezen van dit verhaal voelen we ongemak. Waarom wil de Eeuwige eigenlijk wraak? Is wraak niet juist helemaal fout? We lezen het dagelijks in de kranten. De een doet de ander iets aan en daarop volgt een vergelding die vele malen erger is… En waarom werden de Midjanieten gestraft en bleven de Moabieten buiten schot? Moabitische vrouwen hadden toch de mannen uit Israël verleid? Vragen genoeg…

Had Midjan zich in een conflict gemengd wat hen niet aanging? Misschien valt daarom de Arabieren die direct met de huidige staat Israël te maken hebben minder te verwijten dan de landen die zich met het conflict bemoeien en Israël veroordelen. Neem het ‘verbond’ Iran, Turkije, Rusland… Neem het tweeslachtige Europa… Zelfs het ND vond het nodig om een fel anti-Israël artikel te plaatsen.

Oud-diplomaat Erik Ader wijst in het gewraakte artikel ‘de Zionisten’ regelrecht als ‘hoofdschuldige’ aan van het conflict met ‘de Palestijnen’ en noemt Israël in navolging van Amnesty International een ‘apartheidsstaat’. Israëlische zionisten begaan ‘misdaden tegen de menselijkheid’. Het zijn in feite misdadigers die hun tegenstanders met voorbedachte rade uit de weg ruimen. Ach, bij oud-premier Van Agt, of oud-Pink Floyd-voorman Roger Waters hoor je steeds dezelfde geluiden.

In Rusland kregen verschillende Joodse organisaties een ‘dreigbrief’ van het Ministerie van Justitie, zoals het Joods Agentschap die al eerder had ontvangen. Blijkbaar een manier om ‘wraak te nemen’ op de houding van de Israëlische regering, die onder Lapid Oekraïne openlijker steunt dan zijn voorganger Bennett.

Ook de ‘boerenprotesten’ (het dumpen van afval op snelwegen) van de afgelopen week lijken meer op wraak nemen dan op demonstreren. Het woord ‘terrorisme’ viel al. Maar als we zelf wraak proberen te nemen gaat het aan alle kanten niet goed.

Eigenlijk is God de enige die wraak kan nemen, zegt Paulus in Romeinen 12:19. Hij verwijst daar naar de Tora: ‘Mij komt de wraak toe en de vergelding’ (Deuteronomium 32:35). Gods ‘wraak’ betekent ‘het recht herstellen’. Hij velt een rechtvaardig oordeel. De profeten van Israël gebruikten daarbij een beeld: wraak is als een overvolle beker, gevuld met wijn, die leeggedronken moet worden. Wie wil die beker drinken?

De evangelisten vertellen ons dat er Iemand is, die deze beker van God helemaal heeft leeggedronken. Voor iedereen, die zijn of haar vertrouwen op Hem stelt en het oordeel ook aan Hem overlaat.

‘Steek je zwaard in de schede. Zou Ik de beker die de Vader Mij gegeven heeft niet drinken?’ (Johannes 18:11)

Sybe de Vos

De gedeelten die deze week in de synagoge worden gelezen zijn Mattot (stammen) en Massee (pleisterplaatsen) en beslaan Numeri 30:1-36:13. Tekst en illustratie © Sybe de Vos

Sybe de Vos
© Sybe de Vos
29-07-2022
Onderwijs
https://www.sjoeal.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies