Snelle hulp ter plaatse kan letterlijk van levensbelang zijn

Uit berichtgeving van de Stentor blijkt dat ambulances in een aantal Gelderse dorpen niet snel genoeg ter plaatse kunnen zijn. Al in februari 2019 nam de Tweede Kamer een motie aan van Kees van der Staaij om een einde te maken aan deze levensbedreigende problematiek. Wat er sindsdien gedaan is, is onduidelijk. De SGP stelt daarom Kamervragen.

Tweede Kamerleden Chris Stoffer en Kees van der Staaij (beiden SGP) willen van de minister van VWS weten wat hij sinds 2019 gedaan heeft om de aanrijtijden in de betreffende dorpen te verbeteren, of deze problematiek breder speelt, en welke mogelijkheden hij ziet om de aanrijtijden alsnog structureel te verbeteren. Ook wil de SGP opheldering over de uitvoering van de motie van begin 2019.

“Snelle hulp ter plaatse kan letterlijk van levensbelang zijn! Het zit mij daarom niet lekker dat dit nog niet geregeld is. Het ministerie heeft nu al meerdere jaren de kans gehad om de aanrijtijden te verbeteren, ik wil weten waarom dat niet lukt,” aldus SGP-Kamerlid Stoffer.

De betreffende motie van Van der Staaij (Kamerstuk 31016, nr. 206) werd op 19 februari 2019 met algemene stemmen aangenomen en kreeg de steun van VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, SGP, DENK en FVD.

SGP – Chris Stoffer
© Henk-Jan Oudenampsen
01-08-2022
Samenleving
https://www.sgp.nl

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies