Doe je het – of doe je het niet

Column – Het volk luistert nog steeds naar de peptalk van Mozes. De spanning wordt opgevoerd. Hij vervolgt: ‘Wanneer u zich gehoorzaam houdt aan deze voorschriften zal de HEER, uw God, zich van zijn kant houden aan wat Hij in zijn goedheid uw voorouders onder ede heeft beloofd’ (Deuteronomium 7:12).

‘Jullie zullen het ongelooflijk goed krijgen in het land dat God jullie heeft beloofd. Maar let wel… als je luistert’. Aan de medaille zitten nu eenmaal twee kanten. ‘Als je eenmaal geniet van al dat goeds dat God je daar geeft, word je makkelijk hoogmoedig en denk je dat je het zelf allemaal wel kan.’

Mozes

Mozes houdt hen voor dat ze in de wildernis die achter hen ligt – waar al dat goeds niet was – hadden geleerd om in afhankelijkheid van God te leven. Daar komt nog bij dat ze niet in het land zouden komen omdat zij zo rechtvaardig waren. Nee, de volken die er woonden waren zo slecht. Maar ook: God is trouw aan zijn belofte aan Abraham, Isaak en Jakob. Hij alleen bepaalt wie er mag wonen en wie niet.

Mozes herinnert Israël nog even fijntjes aan het dieptepunt met het gouden kalf. Als hij toen geen voorbede voor Israël had gedaan, waren ze er nu misschien niet meer geweest. Of toch? Het blijft bijzonder dat een klein volk de eeuwen trotseert en nog steeds bestaat. En bovendien, na eeuwenlange verbanning, weer in hetzelfde land woont. De Eeuwige is trouw.

Judy Neiman

Zo kreeg de 100-jarige Joodse Judy Neiman afgelopen zondag voor het eerst haar Israëlische ID-kaart. Deze holocaust overlevende kwam vanuit de Verenigde Staten naar Israël. Ze woont nu bij de familie van haar zoon Howard in Beit Shemesh, ten westen van Jeruzalem. Ze kwam uiteindelijk thuis…

Archeologie

De onverbrekelijke verbintenis van het Joodse volk met het land wordt door de archeologie ook steeds weer bevestigd. Zo kwam er nieuws naar buiten over Tel Shiloh, de plaats waar ooit de Tabernakel stond. Archeologen ontdekten fundamenten die misschien de deur vormden naar een poortcomplex aan de noordelijke rand van de Bijbelse stad. Volgens woordvoerder Scott Stripling zou dit de poort kunnen zijn waar de hogepriester Eli gestorven is (zie 1 Samuël 4:18). De opgravingen gebeurden aan het begin van de zomer, met 135 vrijwilligers uit 11 landen en 12 verschillende universiteiten.

Holocaust

Maar die verbinding van land en volk wordt ook ontkend. Met name door de ‘gematigde’ Palestijnse leider Mahmoud Abbas. Hij vervalst graag de archeologie of recente geschiedenis als dat hem uitkomt. Deze week was hij in Berlijn en stond naast bondskanselier Scholz. Toen hij door journalisten bevraagd werd over zijn rol in het financieren van de terreuraanslag op 11 Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München, toonde hij zijn ware gezicht. Israël zou volgens hem sinds haar bestaan ‘wel 50 holocausts hebben gepleegd op de Palestijnen’. Dat was natuurlijk het ultieme foute woord, op de ultieme foute plek. Scholz was uit het veld geslagen en zei niets. Volgens de Duitse wet is de relativering van de Holocaust strafbaar. Maar de westerse leiders lieten zich opnieuw zand in de ogen strooien door het officiële PA-statement dat de Holocaust ‘de meest verschrikkelijke misdaad in de geschiedenis is’. Wat feitelijk wordt bedoeld is de ‘misdaad’ van de totstandkoming van de staat Israël. Ondertussen moet Abbas nog steeds als ‘staatshoofd’ worden behandeld, want die Palestijnse staat moet er toch komen…

Wat we doen, of juist niet doen, heeft gevolgen. Dat geldt in het groot en in het klein. Er zijn dingen die niet ongestraft kunnen blijven. Maar iedereen kan de Messias van Israël aanroepen. Ongeacht wat we hebben gedaan of niet hebben gedaan. Hij is trouw en Hij is genadig.

2 Timoteüs 2:11-13

Deze boodschap is betrouwbaar:

Als wij met Hem gestorven zijn,

zullen we ook met Hem leven;

als wij volharden,

zullen we ook met Hem heersen;

als wij Hem verloochenen,

zal Hij ons ook verloochenen;

als wij Hem ontrouw zijn,

blijft Hij ons trouw,

want zichzelf verloochenen kan Hij niet.

Sybe de Vos

Het gedeelte dat deze week in de synagoge wordt gelezen is Ekev (als gevolg van) en beslaat Deuteronomium 7:12-11:25. Tekst en illustratie © Sybe de Vos | 20 augustus 2022.

Sybe de Vos
© Sybe de Vos
19-08-2022
Onderwijs
https://www.sjoeal.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies