Wat jaag jij na

Column – Gerechtigheid? Het hoogste goed, dat beamen de meesten. En als iets twee keer achter elkaar gezegd wordt, is het echt belangrijk. ‘Zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult u in leven blijven en mag u het land dat de HEER, uw God, u zal geven, in bezit nemen’, houdt Mozes Israël voor (Deuteronomium 16:20). En via hen alle volken. Maar wat is het en hoe bewerk je gerechtigheid?

Ooit werd Israël door rechters geleid. Geen mannen in toga, eerder met een zwaard om hun middel. Maar de Richteren periode eindigt in complete anarchie. Er moest een koning komen. Mozes staat het toe, maar God zelf zal de koning kiezen. Bij mensen gaat het om invloed (veel vrouwen), macht (wagens en paarden) en rijkdom (zilver en goud). In het Gods Koninkrijk draait het om recht. En de koning moet dat belichamen.

Maar als we de boeken Koningen doorlezen, voldoen er niet veel aan dat criterium. Toch springt er één naam uit: David (geliefde). Hij was het ‘prototype’ van de koning die het recht zoekt. Hij werd een ‘man naar Gods hart’ genoemd. Een zoon van Abraham.

‘Want Ik heb hem (Abraham) uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die Ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen’ (Genesis 18:19).

De centrale boodschap van Koningen is dat het koninkrijk alleen bloeit als de koning het recht bewaakt. Vandaag de dag is de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in westerse landen verspreid over drie organen die elkaars functioneren bewaken. Zo vertegenwoordigt de president van het huidige Israël het land, maar heeft geen politieke macht.

Gorbatsjov

Die politieke macht wilde de huidige president van Rusland graag heroveren. Het uiteenvallen van de Sovjet Unie was voor hem de grootste ramp die Rusland is overkomen. Maar de afgelopen dinsdag overleden Michail Gorbatsjov had zijn macht juist tegen wil en dank opgegeven. In ruil voor glasnost (openheid) en perestrojka (hervorming). In het Westen geprezen, in zijn thuisland geminacht en het liefst vergeten…

München

Niet vergeten werd in de afgelopen week het bloedbad dat Palestijnse terroristen in 1972 aanrichtten tijden de Olympische Spelen in München. Dat was te danken aan de nabestaanden van de omgekomen atleten, die sindsdien de Duitse overheid maanden tot excuses en behoorlijke herstelbetalingen. Zo niet, dan zou de komende herdenking (50 jaar) door hen worden geboycot. Duitsland ging overstag en zegde hen 28 miljoen euro ter compensatie toe.

Verkiezingen

Intussen gaat de verkiezingsstrijd in Israël door. Er zijn nog ongeveer twee maanden te gaan. De huidige demissionaire premier Lapid steeg weliswaar in de peilingen, maar zal moeite hebben om een machtsblok te vormen tegenover oppositieleider Netanyahu. Die had onlangs besprekingen met Bezalel Smotrich en Itamar Ben Gvir, leiders van kleine rechtse splinterpartijen. Om zo meer steun te verkrijgen voor het rechtse blok. Maar ondertussen loopt er nog steeds een rechtszaak tegen hem vanwege vermeende corruptie.

Volgens de Joodse traditie is de wereld gefundeerd op drie pilaren: ‘waarheid, vrede en recht’. Dat was en is nog steeds een opdracht. De ultieme Zoon van Abraham, de Zoon van David, de Messias van Israël (Matteüs 1:1) ging ons voor…

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Matteüs 6:33)

Sybe de Vos

Het gedeelte dat deze week in de synagoge wordt gelezen is Sjoftiem (Rechters) en beslaat Deuteronomium 16:18 – 21:9. Tekst © Sybe de Vos | 3 september 2022. Illustratie: Sybe de Vos.

Sybe de Vos
© Sybe de Vos
02-09-2022
Onderwijs
https://www.sjoeal.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies